Jaktnyheter

Stor minskning av kullar men fjällrävstammen intakt

Trots nedgång i antalet födda kullar är fjällrävsbeståndet i Norge i svag tillväxt. Foto: Gettyimages
Gnagartillgången styr fjällsrävsstammens utveckling. I Norge mer än halverades antalet kullar mellan 2018 och 2019. Trots detta är stammen stabil eller svagt växande.
Det är Miljødirektoratet som redovisar senaste populationsinventeringen för det norska fjällrävsbeståndet. 2018 var ett rekordår för fjällräven i Norge. Totalt föddes 58 kullar det år. Sommaren 2019 var sämre och endast 26 kullar registrerades. – Det är kännetecken för fjällrävens ekologi att antalet kullar samt kullstorlek följer svängningarna i smågnagarbeståndet. Ser vi över flera år så är fjällrävsstammen i stark tilväxt, mycket tack vare våra bevarandeinsatser, säger Ellen Hambro, direktör på Miljødirektoratet i ett pressmeddelande. Med hjälp av DNA-prover har 212 olika vuxna fjällrävsindivider registrerats under 2019.