Jaktnyheter

Uppdaterad: Stoppar piratimporten av Astro

Kungsbacka (JJ) Post och Telestyrelsen gick nyligen ut och återkallade amerikanska T5 halsband till Garmins hundpejl. Nu uppmanas alla privatpersoner som har en amerikansk version av enheten att skicka in dessa till myndigheten för destruktion.
Enligt Post och Telestyrelsen bryter personer som använder utrustningen mot lagen om elektronisk kommunikation. Detta kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader. I det här fallet där militär radioanvändning riskerar att störas kan användningen klassas som grovt sabotage enligt Brottsbalken och därmed ge påföljder från som lägst två års och upp till livstids fängelse. – Vi är glada över att PTS har kommit fram till det här beslutet. Piratimport försvårar för oss att ge den support, service och anpassning som avancerad elektronik ofta behöver för att fungera optimalt. Vi vill dessutom skydda våra kunder från att begå brott samt skada sig själv och andra, så beslutet ligger helt klart i linje med de värderingar Garmin står för och vill förmedla genom våra produkter och våra tjänster, säger Marcus Bjärneroth, marknadschef på Garmin Nordic. Radioutrustning som används inom EU måste uppfylla kraven enligt direktivet om radio- och teleterminalutrustning, 1999/5/EG och vara CE-märkt. Förpackningen måste också innehålla en försäkran om överrensstämmelse (Declaration of Conformity) från tillverkaren där tillverkaren intygar att utrustningen uppfyller kraven och är säker för konsumenten att använda.

• T5-halsband med ett serienummer som börjar på 3S6 och T5 mini-halsband med ett serienummer som börjar på 4D5 är Amerikanska halsband (inte godkända). • T5-halsband med ett serienummer som börjar på 3S7 och T5 mini-halsband med ett serienummer som börjar på 4D6 är Europeiska halsband (godkända).