Stopp för löshundar till 30 september i Kalmar

Kalmar (JJ) Länsstyrelsen förbjuder användning av löshund vid vildsvinsjakt och träning på älg. Förbudet gäller från 1 augusti till 30 september.

Förbudstiden kan bli kortare eller längre, beroende på hur väderläget utvecklas. Foto: Gettyimages, fotomontage

– Att jaga med hund i denna värme innebär en stor påfrestning för både hundar och vilt. Djuren ska inte behöva utsättas för mer lidande i värmen, säger Fredrik Ustrup, vilthandläggare på länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Konsekvensen blir att älghundsförare inte får mer än åtta dagar på sig att träna sina hundar på älg inför jaktstarten den 8 oktober.

– Beslutet är taget utifrån viltets hälsa och inte möjligheten att träna älghundar, säger Fredrik Ustrup till Jaktjournalen

Jaktförordningen

Eftersök på skadat vilt är undantaget från förbudet.

Länsstyrelsen följer väderläget och förbudet mot användning av löshund kan förlängas eller förkortas.

Varför har ni inte tagit med andra viltarter, exempelvis grävling, räv hare?

– Vårt beslut är taget utefter förutsättningarna i jaktfördningen och den handlar i huvudsak om klövviltarter, svarar Fredrik Ustrup.

Jaktjournalen berättade tidigare på fredagen att länsstyrelsen i Blekinge stoppar användning av löshund på vildsvin mellan 1 och 20 augusti.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Sköt ko och tog ut foster

Jägaren ska ha skjutit på två kor. Den ena dog och den sprättade han upp och tog ut ett foster ur. Den andra kon skadesköts och fick avlivas.

Bröd i björnmage faktor vid utredning om jaktbrott

Med 300 björnbesiktningar under sin tid som naturbevakare har Hans Olov Hansson sett hur maginnehållet på fällda björnar skiftat med åren. – Nu för tiden är mycket vanligt med processad mat i magen. Men enligt miljöåklagare Åse Schoultz är brödet i magen på björnen "en faktor" vid utredning om jaktbrott.
ANNONS ▼

Annonser