Jaktnyheter

Stopp för löshundar till 30 september i Kalmar

Förbudstiden kan bli kortare eller längre, beroende på hur väderläget utvecklas. Foto: Gettyimages, fotomontage
Kalmar (JJ) Länsstyrelsen förbjuder användning av löshund vid vildsvinsjakt och träning på älg. Förbudet gäller från 1 augusti till 30 september.
– Att jaga med hund i denna värme innebär en stor påfrestning för både hundar och vilt. Djuren ska inte behöva utsättas för mer lidande i värmen, säger Fredrik Ustrup, vilthandläggare på länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Konsekvensen blir att älghundsförare inte får mer än åtta dagar på sig att träna sina hundar på älg inför jaktstarten den 8 oktober. – Beslutet är taget utifrån viltets hälsa och inte möjligheten att träna älghundar, säger Fredrik Ustrup till Jaktjournalen

Jaktförordningen

Eftersök på skadat vilt är undantaget från förbudet. Länsstyrelsen följer väderläget och förbudet mot användning av löshund kan förlängas eller förkortas. Varför har ni inte tagit med andra viltarter, exempelvis grävling, räv hare? – Vårt beslut är taget utefter förutsättningarna i jaktfördningen och den handlar i huvudsak om klövviltarter, svarar Fredrik Ustrup. Jaktjournalen berättade tidigare på fredagen att länsstyrelsen i Blekinge stoppar användning av löshund på vildsvin mellan 1 och 20 augusti.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21
  –