Jaktnyheter

Statistik presenterad – här sköts flest klövvilt förra jaktåret

Vildsvin, där den klövviltsart med högst avskjutning per 1000 hektar i Sverige. Foto: Gettyimages
Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsrapporterna för jaktåret 2017/2018. Det är intressant läsning. Avskjutningen skiljer sig markant både mellan och inom länen.
Svenska jägarkåren är bra på att rapportera in fällt vilt. Dessa rapporter ligger till grund för framtida förvaltning och slutsatser kring viltarters utbredning och fluktuationer. I avskjutningsrapporten återfinns de jaktbara viltarterna och när det kommer till numerären är det företrädelsevis fågelarter som ringduva, gräsand samt klövvilt som står för den största andelen fällt vilt. Det är inte den exakta numerären som är intressant i sammanställningen. I stället har Svenska Jägareförbundet tagit fasta på antalet fällda vilt per 1000 hektar i ett område.

Flest vildsvin sköts i Stockholms län

Den art som har den största rapporterade avskjutningen per 1000 hektar är vildsvin. Allra flest vildsvin skjuts i Stockholms län. Där ligger genomsnittet på 19,5 vildsvin per 1000 hektar. Det kan jämföras med exempelvis Västra Götaland som har en avskjutning på 5,8. Tätt efter Stockholms län kommer Sörmland (18), Skåne (16,6) och Blekinge (15,5). Vildsvinsavskjutningen inom län skiljer sig också kraftigt åt. Väster om Nynäshamn låg avskjutningen på 49,1 vildsvin per 1000 hektar jämfört med 0,3 i skärgården öster om Stockholm.

Dovvilt lokalt höga avskjutning

När det kommer till dovvilt som också är en viltart på frammarsch är talen lägre. Flest dov sköts i Sörmland, där genomsnittet låg på 15,3 dov per 1000 hektar. Näst flest sköts i Skåne (10) och på tredjeplats kom Örebro län (3,5) Tittar man på statistiken inom ett län kan man se likt vildsvinsavskjutningen se extrema variationer. I exempelvis Sörmland fälldes 58,4 dov per 1000 hektar i området mellan Gnesta och Nyköping, jämfört med området kring Strängnäs som hade en avskjutning på 1,3 dov per 1000 hektar. Dovvilt är en viltart som kännetecknas av lokalt täta populationer. Utbredningstakten går dock långsamt. Trivs de i ett område stannar de helt enkelt där.

Rådjur och kron

Rådjursavskjutningen ligger betydligt lägre än både vildsvin och dovavskjutningen men är å andra sidan jämnare fördelat mellan länen. Rådjursavskjutning finns dessutom dokumenterad i alla Sveriges län något som inte är fallet för vildsvin, dovvilt och kronvilt. På Gotland fälldes flest rådjur – 11,2 stycken per 1000 hektar. Näst flest sköts i Stockholms län – 9,9 stycken per 1000 hektar. Kronviltet har i jämförelse med de övriga tre klövviltsarterna varit föremål för en försiktig avskjutning. Sörmland har toppnotering på 3,9 kronvilt per 1000 hektar. Men de allra flesta län ligger mellan 0 och 1 per 1000 hektar.

Spännande underlag

Det är bara att konstatera att avskjutningsrapporter är intressant att studera. I materialet återfinns betydligt fler intressanta data än de som redovisats ovan. På hemsidan Viltdata kan du själv gå in och kika på ditt län och se variationer över tid och geografiska områden.
Per Jonson per.jonson@jaktjournalen.se 073-820 33 15