Jaktnyheter

Startar jägarfond för vargförvaltning

- Vi har inte mycket pengar men här ser vi en chans att verkligen göra något för jägarkåren, säger Thomas Ekberg om fonden som planeras att startas av Föreningen Sveriges Jägare. Foto: Mikael Jägare och Gettyimages, montage

Föreningen Sveriges Jägare står i startgroparna för att starta en fond för vargförvaltning i Sverige. Där ska människor som plogar vägar och spårar vargar inför vargjakt kunna söka bidrag.
- Det är egentligen konstigt att en sådan fond inte redan är verklighet, säger Thomas Ekberg, ordförande i Föreningen Sveriges Jägare.

"}}

Jaktjournalen har berättat om Ytre Rendal jakt- och fiskeförening som startade en insamling för att få in lite pengar till volontärer som satsade stora pengar på diesel på att ploga vägarna inför vargjakt.

Målet var 50.000 kronor. Det uppnåddes på några dagar och nu är den insamlade summan uppe i närmare 119.000 kronor. Överskjutande del i den norska insamlingen ska läggas i en fond för framtida plogningar. Se länk längst ned.

Inom Föreningen Sveriges Jägare tycker ledningen att det norska initiativet är mycket bra och är nu i färd med att starta en fond i Sverige.

– Planen just nu är att 20 kronor av varje medlemsavgift som kommer in ska gå till fonden när den startas. Dessutom kommer det naturligtvis vara öppet för vem som helst att skänka pengar till fonden, säger Thomas Ekberg.

Höga bränslepriser

Den som har insyn i hur vargjakt går till vet att vägnätet i jaktområdena många gånger måste plogas för att få till effektiv jakt. Det handlar om att både spårare och passkyttar ska kunna ta sig ut i jaktområdet.

Ett välkänt faktum är också att enskilda jägare lägger stora resurser på att spåra inför jakterna. Det handlar om tiotals mil varje natt och dagens höga bränslepriser drabbar hårt.

– Just nu undersöker vi i vilken form fonden ska drivas – det lutar åt att det blir en stiftelse. Det är viktigt att det inte blir något krångel med Skattemyndigheten. Sedan är tanken att spårare och plogare ska kunna skicka in ansökningar om bidrag – och bifoga intyg från jaktledarna på vilka insatser de gjort, säger Thomas Ekberg.

Även skyddsjägare ska kunna söka bidrag.

Tanken är att ansökningarna om bidrag ska vara inne till den sista mars nästa år och att utbetalningar sedan görs under april.

– Vi vill ha en utbetalning per år för att administrationen ska bli så liten som möjligt. Målsättningen är att alla sökande ska få bidrag. Fattas det pengar måste det bli fråga om en procentuell fördelning, säger Thomas Ekberg.

”Staten borde betala”

Planen är att fonden ska starta inom tre månader.

– Det bör väl kanske påpekas att det inte är en fond där vargvänner kan söka pengar, säger Thomas Ekberg.

I grund och botten anser han dock att det är staten som ska betala för kostnader vid vargjakt.

– Ingen jägare betalar arrendepengar för att jaga varg. De jagar för att få bort vargarna. Samtidigt gör man en samhällsnytta som kommer hela landsbygden till del. Staten borde betala. Det är en viktig fråga som vi kommer att driva vidare, säger Thomas Ekberg.