Jaktnyheter

Stabil järvstam sprider sig i sydlig riktning

Det finns 637 järvar i Sverige, enligt den senaste inventeringen. Den svenska järvstammen är stabil och sprider sig söderut. Arkivfoto: Gettyimages

Enligt den senaste inventeringen är järvstammen stabil och sprider sig söderut i Sverige. Baserat på antalet föryngringar som hittades 2019-2021 finns det 637 järvar i Sverige. Därmed ligger järvstammen kvar över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som ligger på 600 järvar.

637 järvar i Sverige enligt den senaste inventeringen

 Totalt hittades 160 järvföryngringar i Skandinavien under inventeringen 2021, varav 100 i Sverige och 60 i Norge.

– Järven har under flera år spridit sig söderut och österut från fjällområdena till skogslandet. Den sydligaste fastställda föryngringen av järv i landet den gångna vintern rapporterades några mil norr om Karlstad, säger Robert Ekblom, vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet, i ett pressmeddelande.

Järvkull i södra Dalarna

– Men det dokumenterades även föryngringar av järv i södra Dalarna samt vid kusten strax söder om Sundsvall, tillägger han.

”För första gången på länge finns också en fastställd föryngring av järv i Tornedalen. Tyngdpunkten av utbredningen av järv i landet återfinns dock fortfarande i fjälltrakterna, med den största tätheten i västra Jämtland/Härjedalen”, sammanfattar Naturvårdsverket.

Inget besked om licensjakt på järv

Naturvårdsverket har ännu inte meddelat om det blir licensjakt på järv igen. 2019 fick 15 järvar licensjagas mellan den 28 november och 31 december på tre samebyars året runt-marker i Jämtland. Främst dåliga spårförhållanden gjorde att inte en enda järv fälldes.

Förra året blev det ingen licensjakt eftersom det antalet föryngringar gått ned till 101 från 124 under 2018. Eftersom det fram till november förra året redan fällts 20 järvar under skyddsjakter slopades licensjakten för att vara på den säkra sidan när det gäller gynnsam bevarandestatus.