Jaktnyheter

Soptunnebjörn får inte skjutas – gynnsam bevarandestatus ska utredas

Jakten på soptunnebjörnen i Bollnäs är stoppad efter överklagan från Svenska Rovdjursföreningen. Björnen på bilden är en annan soptunnebjörn i Hälsingland. Foto: Privat och Eniro

Förvaltningsrätten har stoppat jakten på en soptunnebjörn som sedan fem månader tillbaka härjar i Bollnäs. Rätten tycker inte att frågan om den svenska björnstammens bevarandestatus är tillräckligt utredd.

"}}

Jaktjournalen har berättat om den björn under fem månaders tid vält soptunnor minst en gång i veckan i Östra Öjungbo i Bollnäs.

Avfallet sprids i stugområdet och i omgivande terräng. Det går inte att låsa soptunnorna och knallskott från angeldon har inte avskräckt björnen.

Jakten stoppad

Länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakt, men efter överklagan från Svenska Rovdjursföreningen är jakten nu inhiberad, alltså stoppad.

”Länsstyrelsen har bedömt att samliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda. Förvaltningsrätten anser dock att det framstår som oklart vilka överväganden Länsstyrelsen gjort när det gäller bedömningen av jaktens påverkan på upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus”, skriver rätten i sitt beslut.

Sverige har rapporterat till EU att den svenska björnstammen inte får understiga 1.400 individer.

Långt till miniminivån

– Senaste en heltäckande beräkning av björnstammen gjordes var 2017. Nästa beräkning görs 2023, säger Jessica Åsbrink, koordinator för björninventeringen vid Naturhistoriska riksmuséet.

2017 var antalet björnar cirka 2.900.

– I förhållande till siffran 1.400, tror inte någon kan säga att vi ligger under den nivån, säger Jessica Åsbrink.

Inte ens efter jakt på 502 björnar som det är i år i Sverige?
– Om man räknar med att man hållit en stabil stabil population sedan 2017, kan man inte heller tro att den kommer under 1.400 efter årets jakt, säger Jessica Åsbrink.

”Adminstrativ fråga”

Gunnar Glöersen, rovdjursexpert på Svenska Jägareförbundet, håller med. Han uppskattar att vi hade cirka 3.000 björnar före årets jakt.

– Man kan tycka att förvaltningsrättens begäran är stolleri, men faktum är att alla beslut som rör arter som är strikt skyddade måste innehålla en skrivning om hur ett jaktbeslut påverkar gynnsam bevarandestatus för arten. Det är alltså en rent administrativ fråga, säger Glöersen.