Jaktnyheter

Söndagens val blir en rysare för Jägarsverige

Många viktiga jägarfrågor är i fokus inför söndagens val. Foto: Gettyimages, montage

Forskarna kan inte förutspå vilket av blocken som blir störst när valet avgörs på söndag.
- Det är dött lopp i nuläget, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, till Jaktjournalen.

"}}

Många viktiga frågor för jägarna ligger för avgörande i söndagens val. Det är bland annat frågor som vargjakt, ny viltmyndighet och EU:s inflytande över jaktpolitiken.

Henrik Ekengren Oscarsson

Jaktfrågorna känns mer i fokus än tidigare.

– Det går trender i det där. För några val sedan var det storstadsväljarna som avgjorde valet och alla partier försökte vinna storstadsrösterna. Nu är det landsbygdsväljarna som varit på tapeten länge, säger professor Henrik Ekengren Oscarsson, verksam vid Göteborgs universitet och inriktad på val i sin forskning.

Vad är landsbygd?

Frågan om vad som är landsbygd i Sverige är omtvistat och tolkas olika av de olika partierna.

– Jag såg att Ebba Bush säger att Varberg är landsbygd, men det håller kanske inte varbergsborna med om. Vänsterpartiet talar om bruksorter för att signalera landsbygd. Tittar man på tätortsgrad och vilka människor som verkligen på landet, så är det ungefär 15 procent av befolkningen, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Det som komplicerar valforskningen när det gäller jaktfrågor, är att jägarkåren inte är någon homogen grupp. En del jägare bor på landet, andra i städerna.

Jägarna uppvaktas

Henrik Ekengren Oscarsson menar dock att den svenska befolkningen överlag har hyser starka känslor för landsbygden. Många har sina rötter där och sympatiserar med frågor som rör livet på landet. Därför är storleken på gruppen landsbygdsväljare svår att beräkna.

– Men frågor som vargjakt och vindkraft är små i förhållande till frågor om koloxidavgifter och bränslepriser. Just jägarna är en sådan grupp som de politiska partierna uppvaktar vart fjärde år, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Hur kommer valet att sluta – kan du förutspå det?
– Vi lägger ned alla opinionsundersökningar i en hink och analyserar dem tillsammans. Men idag är det dött lopp mellan de två blocken. Hur det än går kommer vinnarna att styra med knapp majoritiet, svarar Henrik Oscarsson Ekengren.