Jaktnyheter

Söker 450 miljoner kronor till naturreservat i fjällnära skogar

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen söker närmare en halv miljard för att skyddsa fjällnära skogar i Västerbotten. Arkivbild: Gettyimages

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen vill ha 450 miljoner kronor av regering och riksdag för att bilda naturreservat i fjällnära skogar i Västerbotten.
– Vi saknar medel och det gör att skogsägarna tvingas gå omvägen och ansöka om avverkning – för att få ersättning, berättar Erik Norgren, handläggare vid Naturvårdsverket.

Det handlar om sammanlagt cirka 15.000 hektar skog nära fjällen i Västerbotten som betraktas som extra skyddsvärd. Planen har varit att köpa ut markägarna, men för närvarande saknar Naturvårdsverket pengar till det.

 När vi inte kan betala skogsägarna ansöker de om tillstånd för avverkning istället, hos Skogsstyrelsen. När de får nej har skogsägarna rätt till ersättning. Det har skapat en situation med dubbelarbete för staten. Vår beräkning är att fördyringen kostar staten cirka 2,5 miljoner kronor per år, säger Erik Norgren, handläggare vid fastighetsenheten vid Naturvårdsverket.

Nu gör Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gemensam sak och vill att regering och riksdag anslår 450 miljoner kronor till reservatsbildningen i de fjällnära skogarna i Västerbotten.