Jaktnyheter

Snart kommer viktig dom om skyddsjakt

Norrbotten (JJ) I höst väntas en viktigt dom om skyddsjakt på rovdjur från Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan är om skyddsjakt kan beviljas i förebyggande syfte.
P4 Norrbotten berättar om det fall samebyarna Lainiovuoma och Semisjaur-Njarg ville ha skyddsjakt på tolv järvar. Detta för att förhindra allvarlig skada på renhjordarna. I samebyarna vill man kunna jaga i förebyggande syftet för att inte allvarliga skador ska hinna uppstå i väntan på besked om skyddsjakt. Både länsstyrelsen och Förvaltningsrätten sade nej, men i Kammarrätten fick samebyarna rätt. Ett argument i Kammarrättens dom är att samerna är ett ursprungsfolk och att det därför är viktigt att bevilja skyddsjakt. Under hösten väntas Högsta förvaltningsdomstolen avgöra saken.