Jaktnyheter

Snart kan vargjakten koncentreras till de hårdast drabbade länen

Nu får länsstyrelsernas personal möjlighet att besluta om vargjakt i de hårdast drabbade områdena. Arkivbild

Regeringen har fattat beslut som rättar till en hårt kritiserad orättvisa i den svenska vargpolitiken. De länsvisa miniminivåerna tas bort och det innebär att jakten kan sättas in där vargkoncentrationena är som starkast.

"}}

Svensk Jakt är först med att rapportera om nyheten, som Jägareförbundets rovdjursansvarige tjänsteman, Gunnar Glöersen, är nöjd över.

Glöersen pekar på ett skräckexempel i vargförvaltningen. När miniminivåerna för de olika länen fastslogs tittade man bara på hur många föryngringar, alltså vargrevir med valpar, som varje län hade.

– Det ledde till att Gävleborg, som hade lite varg på den tiden, fick en miniminivå på två föryngringar. Värmland, som är ett lika stort län men hade väldigt mycket varg – fick elva föryngringar som miniminivå, säger Gunnar Glöersen.

Orättvis fördelning

Med det regelverket har vissa län tvingats hysa orättvist många vargar. Men nu avskaffar regeringen ordningen med länsvisa miniminivåer. Svensk Jakt skriver att ändringen genomförs 1 november.

– Det blir enklare att förvalta vargen när vi undanröjer den inlåsningseffekt som miniminivåerna på länsnivå orsakat, särskilt i de mest vargtäta områdena, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) till Svensk Jakt.

Det som blir kvar är miniminivåerna för de olika rovdjursförvaltningsområdena – för Mellansverige 28,5 föryngringar.

Gunnar Glöersen önskar sig nu att vargstammens storlek sänks i vinter och att flest vargar får skjutas i de län som är hårdast drabbade.

Vi har mängder med politiska beslut som förvaltningen inte genomfört. Vad får dig att tro att det finns chans att vargstammen sänks nu?

– Inte minst vägledningen från Naturvårdsverket till länsstyrelserna, i samband med att vargjakten delegerades ut till länsstyrelserna, är ganska tydlig med att man accepterar ett högre risktagande. Det vill säga att man ska sänka vargstammen, svarar Gunnar Glöersen.

Verket öppnar för hårdare jakt

Det stycke i Naturvårdsverkets vägledning, som Gunnar Glöersen känner optimism över lyder så här:

”Utifrån vargstammens utveckling de senaste åren anser Naturvårdsverket att det nu kan finnas utrymme att besluta om större uttag vid licensjakten på varg än tidigare år.
På motsvarande sätt som har konstaterats vid licensjakt på björn kan en fritt växande vargstam medföra ökande skaderisker. Det är länsstyrelserna som har fått delegering som avgör om det kan finnas behov av att tillåta ett större uttag vid licensjakten än tidigare år.
Med hänsyn till vargpopulationens utveckling och möjligheten att genom särskilda villkor både inrikta jakten mot att helt tömma revir och undanta revir med genetiskt viktiga vargar bedömer Naturvårdsverket att större uttag än tidigare är möjliga utan att få en betydande negativ inverkan på stammens struktur.
Detta gäller enligt Naturvårdsverkets uppfattning även om det innebär att tidigare års uttag i förhållande till populationens storlek överskrids”, skriver Naturvårdsverkets personal till länsstyrelserna.”