Jaktnyheter

Slipper fängelse och böter för skadegörelse riktad mot jaktlag

En 33-årig man döms för ett flertal fall av skadegörelser riktade mot jaktlag i trakterna av Växjö. Foto: Gettyimages och privat, montage

Den 33-årige mannen döms för att ha förstört 27 jakttorn och slagit sönder två jaktstugor och en vakkoja. Straffet blir villkorlig dom men varken fängelse eller böter.

"}}

Mannen svarade inte på polisens frågor under utredningen. Han har konsekvent nekat till brott, men Växjö tingsrätt finner det styrkt att mannen deltagit vid brotten då bland annat jakttorn och jaktstugor förstörts och vandaliserats.

I 33-åringens egen kamera, mobil och dator har foton och filmer påträffats och dessa knyter honom till brotten, anser tingsrätten.

Det är bilder tagna på platser där jakttorn slagits sönder. Det är bland filmsekvenser där tingsrättens ledamöter anser det fastställt att ägodelar, som påträffats i mannens hem, syns i bild.

Personer med aliasnamn

Själv sa mannen vid förhandlingarna i rätten att han lånat ut sin tekniska utrustning till människor med aliasnamn, personer som sympatiserar med jaktfientliga organisationer men som han inte känner till deras riktiga namn.

Det tror inte tingsrätten på utan kallar 33-åringens förklaringar för efterhandskonstruktioner.

Växjö tingsrätt finner att det sammanlagda straffvärdet för skadegörelsen är tio månaders fängelse. Men det blir inte straffet.

”Varken straffvärdet eller någon tidigare brottslighet från xxxxxx xxxxxxx (den dömdes namn) sida talar för att påföljden nu bör bestämmas till fängelse. Grov skadegörelse är inte heller brott av sådan art att fängelse ska väljas som påföljd (se rättsfallet RH 2011:23). Det finns därmed inte skäl att bestämma påföljden till fängelse, utan en icke-frihetsberövande påföljd ska i stället väljas”, skriver Växjö tingsrätt i domen.

Slipper böter

Eftersom mannen satt frihetsberövad från 31 juli till 29 augusti 2019 slipper han böter, slår tingsrätten fast i domen.

Däremot ska han betala 40.000 kronor av kostnaderna för sin advokat. Han ska också betala drygt 67.500 kronor i skadestånd till tre drabbade jaktlag och deras försäkringsbolag, samt 800 kronor till Brottsofferfonden.