Jaktnyheter

Skyddsjakt tar vid efter avslutad licensjakt

Trots förenklade regler sköts inte fler gråsälar under licensjakten. Foto: Per Jonson

Licensjakten på gråsäl avslutades den 31 december men för att kunna möjliggöra fortsatt jakt har Naturvårdsverket beslutat om skyddsjakt på ytterligare 50 individer under januari månad.

"}}

Gråsälsjakten 2021 är avslutad och 900 av de 2.000 tilldelade gråsälarna fälldes under jaktperioden. Nu har Naturvårdsverket beslutat om skyddsjakt på 50 sälar under januari månad.

Till skillnad från licensjakt får skyddsjakten endast bedrivas:

• vid platser där fiske bedrivs och inom ett avstånd av 200 m från sådant område där gråsälar orsakat skador påfiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.

• vid fiskodling samt inom ett avstånd av 200 m från sådant område,

• i fredningsområde för fisk samt inom ett avstånd av 200 m från sådant område,

• vid av länsstyrelsen medgiven utsättningsplats av fisk, samt inom ett avstånd av 200 m från sådant område under sju dygn före och sju dygn efter utsättningstillfället.

Skyddsjakten gäller endast i de län där licensjakt på gråsäl varit tillåten.