Jaktnyheter

Skyddsjakt på vildsvin inget skäl för sjunde vapnet

200 timmar och 50-60 jakttillfällen är vad en jägare i Västra Götaland lägger ned på att skyddsjaga vildsvin i spannmål. Men någon licens för en ”grisbössa” i kaliber 9,3x62, får han inte.

"}}

Jägaren ansökte under 2020 om att få utöka sin vapengarderob med ett sjunde vapen. Han har sedan tidigare två hagelgevär, två kulvapen i klass 1, ett kulvapen i klass 3, och ett kombigevär i kaliber 12/7x57R. Dessutom har han en .22 för avlivning och ett hagelvapen som minne.

Förra året ansökte jägaren om tillstånd på ett vapen som gått i arv och funnits i familjen sedan 1950-talet, kaliber 9,3×62. Han uppgav att vapnet skulle användas till skyddsjakt på vildsvin och förses med ett mörkersikte.

Skyddsjakt på 1 000 hektar

Jägaren uppger att han har som uppdrag att sköta skyddsjakten på cirka 1000 hektar i spannmål- och potatisodlingar. Han har kompletterat sin ansökan med ett intyg att han är anställd på ett lantbruk för att bedriva skyddsjakt och att den växande vildsvinspopulationen orsakar skador för 200 000 kronor på grödorna varje år.

Jägaren uppskattar att han bedrivit skyddsjakt cirka 200 timmar vid 50-60 jakttillfällen, och att det nya vapnet ska förses med mörkersikte för vildsvinsjakten i spannmål.

Säkrare i spannmål

Han menar att den grova kalibern ger en bättre skottverkan på större vildsvin på nära håll, och att en kula lätt kan få en annan riktning om den träffar ett halmstrå framför vildsvinet. Därmed skulle en bössa med grövre kaliber utgöra en större säkerhet för honom.

Jägaren menar att han inte kan använda sina befintliga studsare för jakt nattetid, eftersom han inte har mörkersikte som passar dem.

Inget kvalificerat behov

Polisen avslog dock hans ansökan. De menar att han inte kunnat visa varför hans befintliga vapengarderob inte kan anpassas för att fylla syftet. Vidare menar polisen att han inte heller uppfyller kraven för att få inneha mer än sex vapen.

Jägaren överklagade polisens beslut till förvaltningsrätten, men förvaltningsrätten gav inget gehör. Tillstånd för ett sjunde vapen ges endast i undantagsfall och rätten anser att jägare varken genom intyg eller egna uppgifter visat att hans tjänster ”i betydande omfattning” tas i anspråk eller når upp till ett ”mycket kvalificerat behov.”