Jaktnyheter

Skyddsjakt på varg i Sjunda – och förlängd skyddsjakt i Siggefora

Klartecken till skyddsjakt på varg i Stockholms län, Södermanlands län och Uppsala län. Foto: Gettyimages

Länsstyrelserna i Södermanland och Stockholm har beslutat om skyddsjakt på en varg i Sjunda-reviret. Och i Siggefora-reviret förlängs skyddsjakten, enligt beslut av länsstyrelsen i Uppsala.

"}}

Fem angrepp mot fårbesättningar har inträffat sedan den 21 augusti i Sjundareviret. Skyddsjakt på en varg får bedrivas dygnet runt fram till den 1 november och två hundar får användas. Beslutet är fattat av länsstyrelserna i Stockholm och Södermanland gemensamt.

Samtidigt meddelar länsstyrelsen i Uppsala län att skyddsjakten på en varg i Siggefora-reviret får fortsätt.

Ett tiotal attacker mot fårbesättningar har inträffat i reviret sedan början av 2020 och den 3 september fattade länsstyrelsen beslut om skyddsjakt.

Tiden för den första skyddsjakten har löpt ut och nu har länsstyrelsen beslutat om förlängning, eftersom det föreligger risk för ytterligare mot fårbesättningar.

– Möjligheterna att kunna vidta tillräckliga andra åtgärder för att förhindra allvarlig skada under den perioden bedömer vi som små. Skyddsjakten är fortsatt villkorad för att riktas mot just den individ som orsakar skada och ha en möjlig skrämseleffekt på andra vargar, säger Lennart Nordvarg, avdelningschef på länsstyrelsen i Uppsala, på myndighetens webbsida.

Jakten i Siggefora-reviret får pågå till den 15 oktober.