Jaktnyheter

Skyddsjakt på utter ska rädda unik öringstam

Skyddsjakt på utter ska rädda den unika Siljansöringen. Arkivbild: Gettyimages
Vad händer när två skyddsvärda arter ställs mot varandra? Jo, i ett aktuellt fall blev beslutet att skjuta den ena. Det handlar om den rödlistade uttern, som gått hårt mot ett lokalt bestånd av Siljansöring.
Det var Länsstyrelsen i Dalarna som beviljade skyddsjakt på utter i Dalälven norr om Mora. Anledningen var att den återkommande fångade öring vid fiskfällan i Säs söder om Spjutmo kraftstation. Fiskfällan är ett sätt att arbeta med avelsmaterial och därmed stödja den hotade Siljansöringen. Dessutom genomför Sveriges Lantbruksuniversitet studier där vad gäller fiskvägar.

Naturskyddsföreningen protesterar

Beslutet om skyddsjakt upprör dock Naturskyddsföreningen. – Utter är en rödlistad art och att länsstyrelsen beviljat skyddsjakt på utter kom som en chock, säger Ulf Jernberg, ordförande för Naturskyddsföreningen i Mora, till Dala-Demokraten. Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen Dalarna, förklarar beslutet: – När ingen annan lämplig lösning fanns och andra metoder provats utan resultat beviljade vi skyddsjakt trots att utter tillhör en rödlistad art, säger han till Dala-Demokraten. Sedan beslutet kom har det dock inte varit några problem med uttrar i Säs – trots att ingen utter har skjutits.