Jaktnyheter

Skyddsjakt på två järvar för att freda renar

Två järvar får skyddsjagas dygnet runt i Jämtland för att freda renskötseln i samebyn Jovnevaerie sedan två renar dödats i järvangrepp. Foto: Getty Images

Fram till 19 februari är det tillåtet att fälla två järvar under skyddsjakt för att freda renar i området. Järvduon har spårats väster om Ollsta och Gremmelgård i Jämtland.

Det är samebyn Jovnevaerie som får jaga de två järvarna dygnet runt fram till den 19 februari sedan fyra renar dödats.

Länsstyrelsen i Jämtland har sänt ut fältpersonal till samebyn sedan det hittades rivna renar. Fältpersonalens spårning visar att det är två järvar som jagat och rivit renarna.

Inga järvföryngringar hittade i området

Det har inte dokumenterats att det fötts järvkullar i området.

Järvduons jakt skapar stress och störd betesro för renarna, som i sin tur ger ett stort och krävande merarbete i renskötseln, konstaterar länsstyrelsen i motiveringen för beslutet om skyddsjakt.