Skyddsjakt på järv överklagad

Jämtland (JJ) Nordulv och Rovdjursföreningen överklagar Länsstyrelsen i Jämtlands beslut om skyddsjakt på järv. Men skyddsjakten får fortsätta tills dess överklagan prövats. Beslutet inhibieras ej.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat på skyddsjakt på totalt sju järvar – fyra i Tåssåsens renbetesområde och tre i Jijnjevaerie samebys renbetesområde. Skyddsjakten får utföras nu i januari.

De två föreningarna Nordulv och Rovdjursföreningen har överklagat beslutet och dessutom begärt inhibition. De menar att järvbeståndet är för litet och att några skador eller döda renar inte dokumenterats, rapporterar SVT Nyheter Jämtland.

Förvaltningsdomstolen i Luleå ska nu pröva överklagan, men redan nu avslår de kravet på inhibition.

AKTUELLT

Här vill länsstyrelserna öka vargstammen

Vargstammen ska öka ytterligare i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland. Det är innebörden av det förslag som det mellersta rovdjursförvaltningsområdet offentliggjorde på onsdagen.

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Annonser