Jaktnyheter

Skyddsjakt på järv överklagad

Jämtland (JJ) Nordulv och Rovdjursföreningen överklagar Länsstyrelsen i Jämtlands beslut om skyddsjakt på järv. Men skyddsjakten får fortsätta tills dess överklagan prövats. Beslutet inhibieras ej.
Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat på skyddsjakt på totalt sju järvar – fyra i Tåssåsens renbetesområde och tre i Jijnjevaerie samebys renbetesområde. Skyddsjakten får utföras nu i januari. De två föreningarna Nordulv och Rovdjursföreningen har överklagat beslutet och dessutom begärt inhibition. De menar att järvbeståndet är för litet och att några skador eller döda renar inte dokumenterats, rapporterar SVT Nyheter Jämtland. Förvaltningsdomstolen i Luleå ska nu pröva överklagan, men redan nu avslår de kravet på inhibition.