Jaktnyheter

Skyddsjakt på häger i skärgården

Skyddsjakt har beviljats på 20 gråhägrar i Norrtälje kommun. Foto: Gettyimages

Länsstyrelsen i Stockholm har beviljat skyddsjakt på 20 hägrar på en i ö i Norrtälje kommun. Det efter att flera fastighetsägare hört av sig med klagomål.

"}}

Det är på ön Yxlan i skärgården som en storhägerkoloni har fått flera fastighetsägare att söka om skyddsjakt. Nu har länsstyrelsen beviljat det på totalt 20 hägrar.

I beslutet skriver man bland annat:

”Utifrån den information som sökanden lämnat, bl.a. avseende en  lång period av kraftig nedskräpning, oljud samt fekalier på hus och tomt, samt att det inte finns några alternativa åtgärder än skyddsjakt, bedömer Länsstyrelsen att det föreligger risk för allvarlig skada på egendom.”

Ansökan gällde skyddsjakt på hela kolonin men länsstyrelsen bedömer att skyddsjakt på 20 fåglar tillsammans med andra skrämselåtgärder är en rimlig avvägning.

Syftet med jakten är att skrämma fåglarna och beslutet kommer men en rad villkor. Jakten ska bland annat bedrivas efter häger i grupper om minst fem djur och med max två jakttillfällen per dag med minst sex timmar i mellan. Mellan jakttillfällena ska andra skrämselmetoder användas.