Jaktnyheter

Skyddsjakt på Gimmenvargar diskuteras

Dalarna (JJ) Blir det skyddsjakt på varg i Gimmenreviret? Den frågan diskuterar just nu Länsstyrelsen i Dalarnas län. Hittills är skadebilden stor, men i reviret återfinns också genetiskt värdefull varg.
Marie Edvall, rovdjurshandläggare berättar för Jaktjournalen att Länsstyrelsen just nu håller på att ta ställning till den skyddsjaktsansökan som lämnats in kring skyddsjakt på de vargar som rivit och dödat en större mängd tamboskap den senaste tiden. – Eftersom det finns en F1:a i reviret är det extra viktigt att vända på alla stenar och se olika åtgärder. Genetiskt viktiga vargar är inte undantagna skyddsjakt men det är viktigt att ett beslut är välunderbyggt, säger hon. Under sommarmånaderna har får attackerats mellan Insjön och Sågmyra. Senast i helgen inträffade två attacker och ett trettiotal får dödades. Jaktjournalen återkommer så fort ett beslut fattas.