Jaktnyheter

Skyddsjakt på ett lodjur efter tre angrepp i fårhagar

Norr om Norrtälje är det skyddsjakt under en månad på ett lodjur som börjat göra återkommande räder bland fårhagarna. Arkivfoto: Getty Images

På eget initiativ har länsstyrelsen i Stockholm beslutat om skyddsjakt under en månad i ett område norr om Norrtälje efter tre angrepp mot får under en månad. I minst en av fårbesättningarna har lodjuret dessutom gjort återkommande räder.

De drabbade djurägarna finns ett begränsat område där det är många fårhagar. Nu är det högst sannolikhet en så kallad problemindivid i det aktuella området. Det finns därför fog att låta avliva lodjuret innan det sker ytterligare angrepp, resonerar länsstyrelsen.

– Vi bedömer att det finns en skadegörande individ som fått ökat intresse för får. Att upprepade angrepp på får skett under kort tid samt att lodjuret trots skrämselförsök fortsätter att besöka hagar där angrepp tidigare skett motiverar skyddsjakt, kommenterar Sara Sundin, enhetschef på länsstyrelsen i Stockholm, i ett pressmeddelande,

Förebyggande åtgärder hinns inte med

Enligt länsstyrelsens bedömning är det omöjligt att på kort tid få upp strömförande så kallade rovdjursavvisande stängsel runt samtliga fårhagar. Det är heller inte möjligt att de enskilda fårägarna i området har bevakning dygnet runt.

– Lodjur är nyfikna djur och det kan vara svårt att förebygga angrepp. Lapptyg, ljud- och ljusskrämmor som kan fungera för att skrämma vargar har inte samma effekt på lodjur, konstaterar Sara Sundin.

­Gör nya angrepp i samma hage

– Ett lodjur som har lärt sig att se får som en födoresurs återkommer ofta till samma plats. Därför är det svårt att bryta skademönstret. Att bygga rovdjursavvisande stängsel är ett långsiktigt arbete för att skydda tamdjur mot rovdjur, tillägger Sara Sundin.

Beslutet om skyddsjakt gäller ett lodjur, som rör sig ensamt inom ett avgränsat område norr om Norrtälje och upp längs kusten.

Endast ensamt lodjur vid får eller getter

För att rätt skadegörande individ ska fällas är det endast tillåtet att påbörja skyddsjakt när ett ensamt lodjur påträffats vid en hage med får eller getter.

Skyddsjaktsperioden är från den 15 februari den 15 mars. Endast utsedda jägare får delta i skyddsjakten.