Jaktnyheter

Skriver om hoten kring hybridjakten i Sörmland

Landshövdingen i Södermland, Liselott Hagberg, skriver att flera medarbetare hotades i samband med beslutet om hybridjakten. Foto: Länsstyrelsen Södermanland, fotomontage
Nyköping (JJ) Flera tjänstemän på länsstyrelsen i Södermanland blev hotade i samband med jakten på varghybriderna norr om Katrineholm.
Det skriver landshövding Liselott Hagberg i en krönika i Södermanlands Nyheter. Hagberg påpekar att de flesta myndighetsbeslut som tas på länsstyrelserna kan överklagas. Men det händer att människor inte nöjer sig med det utan istället hotar enskilda tjänstemän. ”Ett exempel som ligger nära i tiden är skyddsjakten på de så kallade varghybriderna i vårt län. I samband med dessa beslut drabbades inte bara en, utan flera av länsstyrelsens medarbetare av direkta hot riktade mot dem personligen. Hoten framfördes av människor som var emot skyddsjakten som sådan. Vad dessa troligtvis glömde eller kanske inte kände till är att länsstyrelsens tjänstepersoner fattar sina beslut baserat på gällande lagstiftning. Beslutsfattande är en del av deras tjänsteutövning, det ingår alltså i deras jobb. Vad som inte ingår är att behöva utstå hot och okvädesord. Jag säger det igen, ingen ska behöva utstå sådant!”, skriver Liselott Hagerg i Södermanlands Nyheter. Läs hela krönikan här