Skötselområde drar i handbromsen

Grästorp (JJ) Västra Nossans älgskötsel har beslutat att avlysa jakten på vuxna älgar i förtid på grund av dålig älgtillgång.

Inte många pinntjurar har fällts i Västra Nossans älgskötselområde i år. Akrivfoto: Per Jonson.

Under måndagens uppföljningsmöte i Västra Nossans ÄSO beslutades att avbryta jakten på vuxna älgar och heller inte tillåta jakt på enkelkalv framöver. Den enda älgjakt som kommer bedrivas är jakt på dubbelkalv fram till 20 december.

– Av tilldelningen 18/18 har vi fällt 13 vuxna och tre kalvar. Går vi tillbaka ett par år hade vi vid det här laget i princip fyllt tilldelning, säger Börje Persson, ordförande.

Enligt Börje rådde enighet kring beslutet och han har även fått indikationer på att älgjakten gått trögt även i angränsande skötselområden.

– Det finns väldigt lite unga tjurar i markerna. Det har skjutits fyra stora tjurar i området och de blir sällan skjutna om det är gott om älg.

I år är sista året av skötselområdets innevarande treårsperiod. Till nästa år ska en ny skötselplan utformas och det kommer med högsta sannolikhet bli åtstramningar i tilldelningarna då.

– Jag tror bristen på älg har med fodertillgången att göra. Det finns gott om klövvilt här så det totala betestrycket är stort, säger Börje Persson.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser