Jaktnyheter

Skogsbolag trycker på för längre jakttid på älg

Skogsbolag hoppas att regeringen beslutar om längre jakttid på älg. Foto: Gettyimages
Skogsbolagen Sveaskog, SCA och Norra skog trycker på och vill ha längre jakttider på älg. I ett pressmeddelande vänder man sig till regeringen i en vädjan om mer älgjakt.
De tre skogsbolagen framhåller i ett pressmeddelande, som citeras av bland annat Svenska Dagbladet, att betesskadorna efter älg är oacceptabla, framförallt i Norrland. ”I större delen av Norrland, i sexton av nitton älgförvaltningsområden, har mer än fem procent av tallarna i de framtida bestånden skador som uppkommit under sista året. Över fem procents skador betecknas som allvarliga skador. I vissa älgförvaltningsområde är mer än en tredjedel av de unga tallarna skadade”, skriver skogsbolagen i pressinformationen, som är undertecknad av Olof Falkeström, skogsskötselspecialist Norra skog, Björn Lyngfelt, informationsdirektör SCA och Sveaskogs presstjänst.

Minskande antal jägare

Bolagen vill att regeringen beslutar om längre jakttider och efterlyser att hindren för att jaga när förhållandena är som bäst, under den tidiga hösten, tas bort. – Vi har försökt få till stånd en älgstam i balans med tillgången på bete under många år nu. Jägarna gör en bra insats och lägger mycket tid i skogen, men i många inlandskommuner minskar antalet jägare och befolkningen blir äldre. Vi lyckas inte nå de nödvändiga avskjutningsmålen, säger Jonas Mårtensson, chef för SCA Skog i pressmeddelandet.