Jaktnyheter

Skogsbolag överväger att klaga på skyddsjaktsbeslut

Företrädare för Sveaskog och Holmen funderar på att överklaga den bantade skyddsjakten på älg i Västerbotten. Foto: Gettyimages
Skogsbolagen Sveaskog och Holmen är missnöjda med att de inte får skyddsjakt på mer än 20 älgar i Västerbotten. Därför ställs jakten in och bolagens företrädare funderar på att överklaga.
Lokaltidningen skriver i sin pappersupplaga att det var efter flyginventeringar, som visade större ansamlingar med älg i områden som haft mycket betesskador, som Sveaskog och Holmen ansökte om skyddsjakt. Man vill skjuta 70 älgar i olika områden i kommunerna Lycksele, Storuman och Åsele. Länsstyrelsen gav tillstånd till jakt på 20 älgar fram till 28 februari.

Gillar inte reglerna

”Skyddsjakten ska inte ses som ensam lösning på beskriven problembild, utan ska vara ett komplement”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut, refererar Lokaltidningen. Enligt beslutet skulle jakten genomföras som smyg-, vak-, eller tryckjakt med ett fåtal handmotande jägare. Länsstyrelsen rekommenderade att jakten inriktades på handjur, eftersom älgkor kan vara långt gångna i dräktighet. De reglerna tycker företrädare för skogsbolagen är för krångliga. Nu funderar de på att överklaga länsstyrelsens beslut.