Jaktnyheter

Skogsbolag fortsätter skjuta över tilldelningen

Skogsbolag skjuter mer älg än tilldelat i både Örebro- och Gävleborgs län. Foto: Getty Images.

Enligt länsstyrelsen skulle 52 älgar få fällas på skogsbolaget Stora Ensos mark i trakterna runt Hällefors i Örebro län. Men bolaget fortsätter att jaga och hittills har det skjutits 74 älgar i området. Samtidigt svarar nu Holmen skog på den kritik bolaget fått efter att ha agerat på liknande sätt i Gävleborg.

Det fortsätter att på sina håll vara spänt mellan skogsbolag och länsstyrelser. I Örebro län har Stora Enso nu skjutit totalt 74 älgar i ett område där länsstyrelsen beslutat om 52 älgar. Alltså en överskjutning på 22 djur. det rapporterar SVT Nyheter Örebro.

Och bolaget har beslutat om en avskjutning om hela 152 älgar, alltså 100 fler älgar än länsstyrelsens tilldelning. Något som Jaktjournalen tidigare berättat om.

Enligt SVT har länsstyrelsen försökt få skogsbolaget att ändra sig men utan resultat. Bolaget har inte velat kommentera överskjutningen men har i mail till SVT, innan älgjakten, sagt att de utgått ifrån att det förslag de själva lagt gällde då länsstyrelsens besked kom för sent, efter att bolaget haft sitt möte med jaktledarna.

Liknande konflikt i Gävleborg

I Gävleborg är det Holmen Skog som agerar på ett liknande sätt. Något som Jaktjournalen också har berättat om tidigare.

Här har Holmen valt att hittills skjuta 993 älgar på ett område där tilldelningen är 868 älgar. Det uppger Hudiksvalls Tidning.

125 djur över tilldelningen alltså.

Holmen skog har tidigare inte kommenterat överskjutningen men det gör de nu. De menar att de bara följt den treåriga förvaltningsplan som länsstyrelsen beslutat om, en plan som ska gå ut på att stammen ska vara oförändrad vid planens utgång 2025.

– Vi känner oss helt trygga med avskjutningen, det är en del av avskjutningsmålet. Det är vår tolkning av den adaptiva älgförvaltningen, vilket betyder att den går att anpassa under säsong, både uppåt och neråt, säger bolagets regionchef Matilda Hansson till Hudiksvalls Tidning.

Hon säger att bolaget bygger sitt agerande på observationer som visar att det finns mer älg i området än vad som tidigare varit känt.

– Där av har vi tolkat adaptiviteten så att vi kan öka avskjutningen för att nå det treåriga målet, säger hon till tidningen.

Samtidigt menar hon att adaptiviteten i förvaltningen också kan innebära att de ett annat år skjuter mindre än tilldelningen.

– Ja absolut, det är just det som är adaptiviteten, den är plus eller minus. Det handlar om att anpassa sig till nya förhållanden.

Dålig kommunikation

Holmen har fått kritik, både från jägarhåll och från länsstyrelsen, om att deras agerande riskerar att sätta förvaltningen ur spel.

– Jag kan förstå att det väcker många känslor. Det här är en komplex fråga. Man måste ha med sig hela bilden, men visst jag kan förstå det, säger Matilda Hansson till Hudiksvalls Tidning och fortsätter:

– Det vi borde ha gjort bättre är att vi skulle ha kommunicerat bättre med länsstyrelsen. Vi gör olika tolkningar av adaptiviteten och där skulle vi haft bättre kommunikation. Vi vill ju alltid ha en bra dialog med länsstyrelsen, så det tar vi med oss.