Jaktnyheter

Skogsägare avgår i protest: Skjut mer älg

En älgförvaltningsgrupp i Blekinge står utan styrelse eftersom jägare och skogsögare är oense om älgavskjutningen i området.
Blekinge (JJ) Motsättningar om hur många älgar som ska skjutas gör att älgförvaltningsgruppen i väst står utan styrelse sedan i våras. Enligt länsstyrelsen är det allvarligt att en stor del av Blekinge står utan att någon tar ett riktigt ansvar.
Enligt Lars-Ivar Olofsson har skogsägarna i gruppen backat genom att sänka sin krav på avskjutning, men jägarna har inte gett något tillbaka. Skogsägarna lämnade sina platser i protest eftersom de ansåg att jägarna inte lyssnade. – Jägarrepresentanterna vägrar tro på älgbetesinventeringarna, säger Lars-Ivar Olofsson. Älgbetesinventeringarna utförs av Skogsstyrelsen och är det enda faktagrundade underlag som visar hur det står till med skogen. Resultatet från de två senaste inventeringarna visar att mer än hälften av ungtallarna i Blekinge är skadade av vilt, och att andelen tallskog nu är så låg att tallen riskerar att helt försvinna från Blekinge. – Och då måste avskjutningen öka, menar Lars-Ivar Olofsson. – Och vi har gått med på en ökad avskjutning, säger Bengt Olofsson, som är en av jägarrepresentanterna i gruppen. Men vi har inte velat öka så mycket som skogsägarna vill. Bengt Olofsson menar att älgstammen nu ligger på en acceptabel nivå. – Och vi accepterar resultaten från älgbetesinventeringarna, säger han. Han tycker i stället att skogsägarna skulle plantera mera tall för att sänka betestrycket från älg och annat vilt och på så sätt minska skadorna. – Men vi kan ju inte plantera tall och bara få den uppäten, säger Lars-Ivar Olofsson, som inte är emot att plantera mera tall men tycker att det måste kombineras med en ökad avskjutning. Ulf Rosander som är jakthandläggare på länsstyrelsen tycker det är allvarligt att en stor del av älgförvaltningen i Blekinge står utan någon som tar riktigt ansvar, uppger P4 Blekinge.