Jaktnyheter

SKK:s disciplinnämnd ska granska påstådda regelbrott vid dreverutställning

Kennelklubbens disciplinnämnd ska nu granska två fall av påstådda regelbrott i samband med en dreverutställning. Arkivbild: Gettyimages och Per Jonson, montage

En ledamot av Dreverklubbens centralstyrelse har avregistrerats som certifierad utställningsansvarig sedan det uppdagats misstänkta regelbrott i samband med en utställning. Svenska Kennelklubben disciplinnämnd ska nu titta på fallet.
- Vi avvaktar utslaget i disciplinnämnden, säger Svenska Dreverklubbens ordförande, Magnus Enocson.

"}}

Jaktjournalen har berättat om ärendet som rör två händelser i samband med utställningar.

I det ena fallet åkte utställningsansvarig och hundägare hem till domaren och fick hunden bedömd. Resultatet registrerades dock på en ordinarie utställning.

Det var en hund uppfödd av den utställningsansvarige.

Utställningar i domarens hem var vid den tidpunkten inte tillåtna enligt SKK:s regler.

”Bitit domaren”

Det andra fallet rör en annan hund uppfödd av den utställningsansvarige. Hunden ska vid utställning ha bitit domaren i armen.

I rapporten till SKK stod det dock ”startar ej” om hunden. Utställningskommittén skriver:

”Utifrån samstämmiga vittnesmål kan UtstK konstatera att hunden som i efterhand fick resultatet Cannot be judged har bitit domaren i armen. Det framgår också att de domarkritiker som skickades in till SKK inte var kopior av den domarkritik som skrevs på exteriörbedömningen.”

SKK:s utställningskommitté har nu skickat ärendet med den utställningsansvarige vidare till disciplinnämnden.

”För egen vinning”

”Att han dessutom är uppfödare till de två hundarna ökar allvaret i handlingarna. Det är tydligt att han har missbrukat sin position i klubben och kringgått reglerna för egen vinning”, skriver utställningskommittén.

Mannen har med omedelbar verkan avregistrerats från sitt uppdrag som certifierad utställningsansvarig.

– Disciplinnämndens beslut om vilken påföljd det blir väntas komma inom ett halvår, säger Jenny Damberg vid Svenska Kenneklubben.

Fortsatt time out

Ordföranden i Svenska Dreverklubben, Magnus Enocson, säger till Jaktjournalen att den före detta utställningsansvarige, tillika ledmoten av centralstyrelsen, har fortsatt time out i styrelsen.

– Vi får ta ställning till fortsättningen när vi ser utslaget i disciplinnämnden och får veta vilken påföljden blir, säger Magnus Enocson.

SKK:s pressansvarige, Hans Rosenberg, berättar för Jaktjournalen att disciplinnämnden kan utdöma olika påföljder om man finner att regelbrott begåtts.

– Alternativen är ”utan åtgärd”, ”varning”, ”registrerings- och tävlingsförbud” och ”uteslutning, säger Hans Rosenberg.

”Skvallerkärring”

Ledamoten i centralstyrelsen, som anklagas av utställningskommittén för att ha brutit mot SKK:s regler, vill inte lämna någon officiell kommentar. Men han är irriterad över att Jaktjournalen skriver om saken.

– Du litar på de här lögnarna hela tiden. Du agerar som en skvallerkärring, säger mannen när Jaktjournalen ringer upp honom.

Tycker du inte att vi ska rapportera vad Kennelklubbens utställningskommitté skriver?
– Det tycker jag inte hör hemma i en jakttidning, svarar mannen.