Jaktnyheter

Fler raser kan bli björnchampion enligt SKK

Idag förklarar förträdare för SKK varför Martin Brenne och gråhunden Grom förvägras björnchampionat. Foto: Gettyimages och privat, montage

Svenska Kenneklubben meddelar sin syn på ärendet med Martin Brenne och gråhunden Grom som förvägras björnchampionat.
- Om det finns ett intresse för meriten för fler raser måste initiativet komma från specialklubbarna och rasklubbarna. Jag ser inget hinder för det, säger Björn Eek på SKK.

"}}

Jaktjournalen berättade förra veckan om Martin Brenne och hans gråhund Grom som startat i Svenska Plotthundsklubbens jaktprov på frilevande björn och fått fyra förstapris.

Provet är öppet för alla raser men Marin och Grom nekas championat. Björn Eek, sakkunnig i jakthundsfrågor på Svenska Kennelklubben, förklarar varför.

Björn Eek, SKK

”Skyldiga att känna till”

– Svenska Plotthundsklubben sorterar under Svenska specialklubben för drivande vildsvinshundar och där har man inte ansökt om att björnchampionatet ska gälla andra raser än just plotthundar, säger Björn Eek.

Johan Öhman, ordförande i Svenska Plotthundsklubben, har i Jaktjournalen uttryckt besvikelse över att Svenska Kennelklubben lämnade Plotthundsklubben ensam med att överblicka regelverket och konsekvenserna av det.

– Vi informerar inte varje specialklubb och rasklubb om vilka regler som gäller – det är de skyldiga att känna till, kommenterar Björn Eek.

Ser inga problem

Han har ser dock inga problem med att exempelvis spetshundsraserna ska kunna erövra björnchampionat.

– Men initiativt måste komma från special- och rasklubbarna. Det är ingenting som vi på SKK kan sitta och styra över, säger Björn Eek.

Han pekar på att det råder delade meningar om vilka viltslag olika hundraser ska jaga och vilka meriter de ska kunna erövra.

– Det finns de som är starkt emot att det jagas annat än älg med spetsar – och det är samma sak gör det gäller stövare och jakt på hare, räv och björn. Och det är någonting man får acceptera – inom SKK kan vi inte köra över någon klubb, säger Björn Eek.

SSDV-ordförande beklagar

Anders Wideson, ordförande i Svenska specialklubben för drivande vildsvinshundar, SSDV, som plotthundarna sorterar under, beklagar situationen för Martin Brenne och gråhunden Grom.

– Vi kommer inte att sätta några käppar i hjulet om Plotthundsklubben vill att championatet på björn ska vara möjligt att erövra för fler raser, säger Anders Wideson.

Han funderar också i banorna att det borde finnas en specialklubb för rovvilthundar, alltså hundar som jagar björn, varg, lodjur, räv och andra rovdjur.

– Jag hade gärna sett en specialklubb för rovvilthundar. Det är något vi diskuterat inom SSDV – och det tror jag också Plotthundsklubben vill, säger Anders Wideson.

”En nyhet för alla”

Matts-Olof Mattsson, ordförande i Svenska Älghundsklubben, utesluter inte att älghundar i framtiden också ska kunna erövra björnchampionat.

– Frågan har inte väckts förut och kom nog som en nyhet för alla. Men det borde finnas flera vägar att gå för att lösa problemet, så låt oss bolla ärendet med SKK och se vad som går att göra. Kanske kan det bli möjligt att Plotthundsklubben kan premiera hundar av andra raser också, säger Mats-Olof Mattsson.