Jaktnyheter

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.
– I en föränderlig och växande bransch är det än viktigare för oss med starka och långsiktiga samarbeten. För oss på Svenska Kennelklubben är vårt samarbete med Agria av största vikt för att fortsatt bidra till att öka hundarnas hälsostatus och lyfta fram hundarnas roll i samhället, säger Pekka Olson, ordförande i Svenska Kennelklubben. Tillsammans bidrar parterna varje år till forskningsprojekt vid de nordiska universiteten. En forskningskommitté väljer ut relevanta projekt utifrån ansökningar från forskare. – Vi avsätter årligen en del av premieintäkten till förmån för forskning på hund och katt. För 2018 handlar det om åtta miljoner kronor som bland annat går till intressanta studier för bättre djurhälsa, nya vacciner och ny teknik inom veterinärmedicin. Här finns också forskning kring hundens inflytande på människors fysiska och psykiska hälsa, säger Agnes Fabricius, vd, Agria Djurförsäkring. Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben inledde ett samarbete redan 1964.