Jaktnyheter

Kennelklubben ger Svenska Älghundklubben dispens

Älghundsägare kommer kunna starta på jaktprov utan utställlningsmerit till hösten. SKK sätter sig i varje fall inte emot möjligheten. Arkivfoto: Per Jonson
Svenska jakthundklubbars verksamheter drabbas av det rådande Covid-19 läget. Men nu ger Svenska Kennelklubben dispens till Svenska älghundsklubben så medlemmar har möjlighet till jaktprovsstarter trots indragna utställningar.
Förbudet mot större folksamlingar har gjort att hundklubbars utställningsverksamhet och till viss del även provverksamhet har lagts på is tills vidare. Jaktjournalen rapporterade häromveckan om Svenska Dreverklubbens regler kring prov och utställning. Nu meddelar Svenska Älghundklubben att de fått grönt ljus av Svenska Kennelklubben att starta älghundar på jaktprov utan utställningsmerit.

Kommunicerar via hemsidan

Svenska Älghundsklubben kommer dock avvakta utvecklingen av Covid-19 situationen innan de beslutar att införa förändringen. På sin hemsida skriver de: ”Styrelsen avvaktar med beslut om dispens för att se om restriktionerna lättas och om utställningsverksamheten kommer igång till sommaren. Vi beräknar återkomma med mera information om detta i god tid innan jaktprovssäsongen inleds. Så länge inget annat meddelas så gäller nuvarande regelverk för att få starta på jaktprov”.