Skjutna vargar identifierade

Umeå (JJ) I slutet av december 2016 fälldes tre vargar i Västerbottens län. Provsvaren från DNA-analyserna visar nu att ingen av vargarna var invandrad. Därmed var individerna inte särskilt värdefulla ur genetisk synvinkel, rapporterar länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Under hösten och förvintern 2016 dokumenterade Länsstyrelsen fyra vargar i Västerbottens kustland. Två av vargarna började markera revir strax väster om Nordmaling, en varg rörde sig i området mellan Bygdsiljum och Burträsk och en varg befann sig i området mellan Tvärålund och Åmsele.

– Vargarna orsakade stora problem för rennäringen och därför beslutade Länsstyrelsen om skyddsjakt, säger Linda Backlund, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Nordmalingsreviret
Vargtiken i Nordmalingsreviret fälldes vid skyddsjakt den 29 december. Hon hade då uppehållit sig i trakterna åtminstone sedan början av november, när en hund angreps av varg i området. Till en början spårade Länsstyrelsen två vargar, men sedan mitten av december verkar tiken ha varit ensam.

– Vart hanen har tagit vägen är oklart. Eftersom han inte revirmarkerade lika intensivt som honan så är det möjligt att han valde att lämna henne och fortsätta sin resa, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

På grund av mycket dåliga spårförhållanden kunde Länsstyrelsen inte säkerställa några DNA-prover från vargarna. Ett prov som togs från den fällda tiken visar nu att hon var en skandinavisk varg som härstammar från Gimmen 3-reviret i Dalarna.

Vargen i Bygdsiljum/Burträsk
Vid en skyddsjakt den 27 december fälldes vargen som hade spårats i trakterna kring Bygdsiljum och Burträsk under november och december. Vargen hade tidigare identifierats med DNA-prov som en skandinavisk varghane från Färna 2-reviret i Västmanland.

– Ett prov taget från den fällda vargen bekräftar nu att den spårade och den jagade vargen är samma individ, säger Linda Backlund.

Vargen i Tvärålund/Strycksele
Vid en skyddsjakt den 26 december fälldes en varg som hade spårats i trakterna av Tvärålund och Strycksele vid flera tillfällen under hösten och vintern. DNA-analys av insamlade prover visade att det var en skandinavisk vargtik från Julussareviret i Hedmark fylke i Norge.

– Också här bekräftar ett prov från det döda djuret nu att den spårade och den fällda vargen är samma individ, säger Linda Backlund.

AKTUELLT

Oenighet om höstens älgjakt i norra Dalsland

Dalsland (JJ) Flera jaktlag ställer helt in älgjakten i norra Dalsland eftersom de anser att det finns för lite älg. En helt förkastlig taktik, enligt Jonas Löfqvist, ordförande i det aktuella älgförvaltningsområdet.

Hundstopp vid björnåtel ska skydda honor med ungar

Stockholm (JJ) Nu kommer en ny förklaring till varför det är förbjudet för björnhundar att ta upp spår vid åtel. Regeln ska skydda honor med ungar, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket, i Jaktjournalens webbradio.

Annonser