Jaktnyheter

Skjut in kulgeväret för din jakt

"Vad som är försvarliga skjutavstånd under jakt måste var och en avgöra utifrån sin egen förmåga och kunnande i varje situation. Jag har min idé klar för mig."

Moderna vapen, ammunition och högkvalitativa kikarsikten gör det i dag möjligt att skjuta på mycket stora avstånd. Intresset för långhållsskytte växer för varje år. Vad som är försvarliga skjutavstånd under jakt måste var och en avgöra utifrån sin egen förmåga och kunnande i varje situation. Jag har min idé klar för mig.

Artikeln innehåller affiliatelänkar*

Ballistik är en gammal vetenskap. Redan på 1500-talet formulerade Niccolò Fontana Tartaglia teser om kastade kroppar och avfyrade projektilers rörelse i lufthavet. Tartaglia upptäckte att cirka 45 grader var den gynnsammaste avfyringsvinkeln för att nå maximal räckvidd.

Kulan påverkas av gravitationen så snart den lämnat mynningen. Kulan måste ges en avfyringsvinkel som pekar i lämpligvinkel uppåt för att träffa där det är tänkt på ett givet avstånd.

Kontrollera att kikarsiktet sitter liksom andra skruvar på vapnet.

Börja med en vapenkontroll

Innan man börjar med inskjutning är det klokt att gå igenom sitt vapen och kontrollera att alla skruvar sitter som de ska, att mekanism och pipa sitter liksom kikarsiktet. Pipan friliggande utan kontakt med framstocken. Glöm inte att dra igenom pipan så att den är ren och torr.

Man läser ofta om ”fenomenala” skott på långa avstånd. En stillastående älg på ett hygge på 200 meter med fullgott stöd i ett jakttorn är för de flesta fullt möjligt att lyckas med men ett rådjur med samma förutsättningar kan vara lite mera svårbemästrat och kan orsaka mycket lidande och svåra eftersök.

Inskjutning anpassad för din jakt

Inskjutningsavståndet bör väljas utifrån vad som är din huvudsakliga jakt och vanligaste skjutavstånden som din mark normalt erbjuder. Det är inte många älgar som skjuts på längre avstånd än 100 meter så det kan vara ett bra val för de flesta. En annan fördel är att det på de flesta skjutbanor brukar finnas skjutbänkar på 100 meter.

”Min jakt” och ”min” inskjutning

Jag har mina vapen inskjutna mitt i på 100 meter vilket passar min jakt på ett utmärkt sätt. ”Min jakt” sträcker sig från bäver, säl till de hjortdjur som vi har på markerna. En och annan toppfågel inte att förglömma. Bäver och säl är de som erbjuder minst träffyta och då fungerar det bäst att ha vapnet inskjutet mitt i. Då kan jag rikta lite lågt eller högt beroende på avstånd. Det är sällan som det blir längre skjutavstånd än 100 meter. Det blir komplicerat om man skall rikta lågt i vattnet hitom eller ovanför en säl som ligger och guppar i vattnet.

Älg och hjort erbjuder så stora träffområden att det fungerar alldeles utmärkt med samma inskjutningsfilosofi.

Med vapnet inskjutet på 100 meter är man inom träffområdet på en älg upp till 200 meter utan någon justering av riktpunkt.

Bra förhållanden för inskjutning

En viktig detalj är att se till att man har ett fullgott skjutstöd. Det kan vara skjutstöd för bänkskytte eller monterade benstöd men plastsäckar fyllda med torr sand går utmärkt att använda.

För det första ett praktiskt konstaterande. Det är väsentligt lättare att skjuta in ett vapen på ett kortare skjutavstånd av rent skjuttekniska skäl. Det är lättare att se vapnets rörelser eller hur man riktar. Välj gärna en tavla med stor riktprick, det är lättare att dela upp en större fyrkant med hårkorset än en liten. Klistra gärna upp på inskjutningstavlan på en större tavla så fångar man upp skotten även om det första skulle träffa på sidan av någon anledning. Normas inskjutningstavla är utmärkt att använda.

Det är lättare att hitta bra skjutplatser på 80 respektive 100 meter än på längre avstånd. De flesta älgbanor har skjutbänkar på dessa avstånd. Försök välja en dag när vädret är lämpligt, sol och måttlig vind, och du har den tid som krävs utan att behöva stressa.

Ett fullgott stöd är en fördel vid inskjutning av studsare för jakt. Benstöd eller sandsäckar går lika bra.

Inskjutning ”mitt i”

Det finns anledning att analysera kulbanor och den praktiska verkligheten innan man väljer metod. Det primära är att välja ett inskjutningsavstånd som bäst utnyttjar kulbanan och den egna förmågan. Patronasken brukar ge värdefull information om hastighet och kulbana. Kom bara ihåg att en kortad pipa för montage av ljuddämpare ger lägre utgångshastighet, normalt rör det sig om 2-3 m/s för varje cm pipan är kortad.

Ett vapen inskjutet mitt i på 100 meter blir okomplicerat att använda under praktisk jakt inom moderata avstånd.

Älgjakt

De flesta älgar skjuts på avstånd vida understigande 100 meter. Inom svensk älgjakt dominerar vapen i gruppen 6,5×55 upp till 9,3×62. Träffområdets storlek på en älg är relativt stort om vi räknar bröstområdet. Treans ring på älgfiguren har en diameter på 40 cm.

Av tabellen kan man dra slutsatsen att upp till 150 eller till och med 200 meter behöver man inte göra några dramatiska justeringar av riktpunkten om man är inskjuten mitt i på 100 meter, som kan ligga till grund för val av inskjutningsavstånd för älgjakt.

Av kulbanetabellen för 9,3×62 framgår att en inskjutning på 100 meter utnyttjar kulbanan på ett bra sätt. Faktum kvarstår att med vapnet inskjutet mitt i på 100 meter kan man rikta mitt i upp till 200 meter på en normal älg. Om det sedan är nödvändigt att skjuta en älg på 200 meter är en annan fråga.

De flesta andra kalibrar som förekommer inom svensk älgjakt har sina kulbanor i huvudsak inom samma område som de två redovisade. Någon kaliber är lite bättre någon är lite sämre.

Rådjur

Rådjuret är väsentligen mindre och erbjuder betydligt mindre träffyta. Om vi använder samma modell som för älg så kan en cirkel med diametern 20 centimeter antas vara den effektiva träffytan.

Gör vi nu samma analys av kulbanetabellerna för 6,5×55 med 10,1 grams kula blir bilden annorlunda. Det är en god idé att byta till en lättare kula med lite flackare kulbana. Med 6,5×55 och den lättare Noslerkulan inskjuten på 100 meter blir träffarna mellan 11 och 12 cm låga på 200 meter, dvs. något låga träffar. Om skjutavståndet är 150 meter kommer kulan att träffa centralt i träffområdet.

Avståndsbedömning

Den avgörande faktorn är att veta avståndet till målet och att ta hänsyn till detta. Avståndsbedömning är en konst som fältskyttar behärskar till nära fulländning. Över raviner, öppna fällt och vatten. En idag bortglömd konst bland jägare. En avståndsmätare inbyggd i kikaren eller en smidig avståndsmätare löser problemet med att veta på vilket avstånd råbocken i åkerkanten står på.

En avståndsmätare kan hjälpa till med att avstå från de där ”fantastiska” långskotten som man önskar att man låtit bli när bocken inte ligger och eftersöket drar ut på tiden.

Text & foto: Thomas Eriksson

Tidigare publicerat i Jaktjournalen nr 6, 2020

Artikeln innehåller affiliatelänkar, men är skriven av redaktionen och inte på uppdrag av någon.