Jaktnyheter

Skarp kritik mot planen att höja Dalarnas vargstam

Jägareförbundets ordförande i Dalarna, Ulf Berg, konstaterar att länet föreslås få en större vargstam än de andra länen. Foto: Riksdagen och Gettyimages, montage
Majoriteten i Viltförvaltningsdelegationen i Dalarna beslöt att länet ska ha fyra vargrevir med valpar. Länsstyrelsens ledning dubblerade siffran och Jägareförbundets ordförande i länet, Ulf Berg, är skarpt kritisk.
– Här har vi ett bekymmer med att förtroendet för rovdjursförvaltningen sjunker. Helt plötsligt tycker staten, via landshövdingen, att Vilförvaltningsdelegationens beslut om fyra vargrevir med valpar ska fördubblas. Det är klart att man blir förbaskad, säger Ulf Berg. Det är en så kallad samrådsgrupp, som består av landshövdingarna i det mellersta rovdjursförvaltningsrområdet, som kommit fram till att Dalarna ska ha minst åtta vargrevir med valpar, så kallade föryngringar. Jägareförbundet kommer att argumentera emot. I slutet av april träffar förbundets lokala ledningar i Dalarna och Gävleborg de båda länens riksdagsledamöter. – Jag vet sedan jag själv var riksdagsledmot, att önskemålet var att förvaltningen ska ske så lokalt som möjligt. Då har vi viltförvaltningsdelegationer som väger in olika parametrar och fattar majoritetsbeslut. Det tycker jag att man måste lyssna på, säger Ulf Berg.

Vill ha beslut om lägre nivå

Han anser att länsstyrelsen i Dalarna måste framföra till Naturvårdsverket att målet om 28,5 föryngringar i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet inte går att uppnå. – Naturvårdsverket kan faktiskt säga att man siktar in sig på den lägre nivån som togs i Riksdagen, 17 föryngringar i landet. Riksdagsbeslutet säger ju 170-270 vargar, säger Ulf Berg. Han drar en liknelse med sjukvården: Av de pengar staten satsar på sjukvård får Dalarna ungefär tre procent av kakan. – Om det här beslutet om vargföryngringar genomförs får vi en mycket högre andel än de övriga länen, konstaterar Ulf Berg. Här kan du läsa hur den mellersta rovdjursförvaltningsgruppen föreslår att reviren ska fördelas.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21