Jaktnyheter

Skarp kritik mot nytt regeringsförslag om viltutfodring

Biträdande riksjaktvårdskonsulenten, Anders Nilsson, riktar hård kritik mot regeringens förslag om viltutfodring. Foto: Privat

Regeringen har inte tagit intryck av Svenska Jägareförbundets synpunkter på nya regler för viltutfodring.
- Rättsosäkert och ett intrång i äganderätten. Regeringen har inte lyssnat på oss, säger biträdande riksjaktvårdskonsulenten Anders Nilsson bland annat om regeringens proposition.

"}}

På torsdagen kom landsbygdsminister Jennie Nilsson och regeringen med ett nytt förslag för att inskränka utfodring av vilt.

– Det här förslaget ger länsstyrelserna möjlighet att ingripa mot olämplig utfodring i de fall där problemet inte kunnat lösas genom samverkan på frivillig väg, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Regeringens ambition är att minska skador som vilt orsakar jord- och skogsbruk, samt minska viltolyckorna på ställen där vilda djur passerar vägar för att nå utfodringsplatserna.

”Utfodring medför att viltet koncentreras till utfodringsplatserna, vilket i sin tur påverkar skog och åkermark såväl i närheten av dessa platser som i de områden som viltet passerar på sin väg dit. Utfodring ökar också överlevnaden och reproduktionen hos viltet, och en omfattande utfodring kan försvåra regleringen av viltstammarna”, skriver Jennie Nilsson och regeringen i sitt pressmeddelande.

”Har inte lyssnat”

– Vi var kritiska i vårt remissvar och när jag snabbt ögnat igenom propositionen, så har inte regeringen lyssnat på våra sypunkter. Det här förslaget är i princip oförändrat sedan remissrundan, säger biträdande riksjaktvårdskonsulenten Anders Nilsson.

Han och Jägareförbundets kritik är omfattande. Det handlar om att regeringsförslaget inte riktar in sig mot klövvilt, trots att det är ambitionen. Även utfodring av exempelvis fåglar kan drabbas.

– Det är ett ingrepp som slår ganska brett mot äganderätten – om man inför utfodringsförbud. Regeringen skriver också, helt frankt, att man vill se vilt svälta ihjäl för att minska stammarna. Det strider mot synen på vilt och god jaktetik, enligt vårt sett att se på saken, säger Anders Nilsson.

Han och Jägareförbundet stället inte upp på resonemanget att viltutfodring skapar landskapspåverkande problem runt utfodringsplatserna.

– Det kan vi inte finna forskningsstöd för. Däremot finns det forskning som visar att man kan få ett ökat tryck och en ökad problembild de närmaste hundra metrarna från en utfodringsplats. Därför är det rimligare att man har ett avståndskriterium hur man får utfodra i förhållande till trafikerade vägar och grannar, säger Anders Nilsson.

Olika tolkningar i landet

Han pekar också på att regeringens förslag är rättsosäkert eftersom det upp till varje länsstyrelse att fatta beslut.

– Det kommer sannolikt att bli väldigt stor spridning i hur man tolkar det här runt om i landet, konstaterar Anders Nilsson.

Han anser att de värsta avarterna, exempelvis gigantiska lass med sockerbetor, bröd, godis och kaffebröd, försvunnit till stor del och kan stoppas med nuvarande lagstiftning.

Jägareförbundet ställer sig alltså inte bakom regeringens förslag utan hoppas nu kunna bilda opinion hos oppositionspartierna, så att riksdagen stoppar förslaget.