Jaktnyheter

Skarp jägarkritik mot förbud att söka lospår med motorfordon

Jägare i Västernorrland får i år inte använda bilen i syfte att hitta lodjursspår. Foto: Gettyimages, montage

Från jägarhåll kommer nu skarp kritik mot beslutet om lodjursjakt i Västernorrland - att spår inte får sökas med motorfordon.
- Orimligt, säger jägaren Lars Boström i Sollefteå.
- Det ger bilden av aktivistiska tjänstemän, säger Gunnar Glöersen på Jägareförbundet.

"}}

Motorfordon är förbjudna att använda vid jakt. Vid jakt på exempelvis lodjur och varg har länsstyrelsernas personal dock gjort undantag vi spårsökning. I Västernorrland väljer man nu att inte ge undantag.

Alltså förväntas jägare åka skidor eller pulsa runt med snöskor för att hitta lodjursspår.

”Inte rimligt”

– Det gör jakten närmast omöjlig. Att skida runt jättestora arealer här i norra Sverige är inte rimligt. Självklart ska jag ut och prova, men sedan är det en annan sak hur det går, säger sollefteåjägaren Lars Boström.

Torbjörn Lövbom

I Västerbotten tog länsstyrelsens personal för två år sedan beslut att inte ge undantag för motorfordon vid sökande av spår i lodjursjakten.

Torbjörn Lövbom, som tidigare var rovdjursansvarig förtroendevald nationellt inom Svenska Jägareförbundet, idag aktiv i kretsen i Burträsk, är kritisk.

– Det gör det svårt att jaga ute i obygderna och får till följd att lodjuren skjuts där det finns mycket folk. Det finns också risk för juridiska gråzoner. Om du exempelvis skjuter ett lodjur och måste hämta det med skoter, så finns risk att du misstänks ha använt skotern till att söka spår, säger Torbjörn Lövbom.

Det går också att tänka sig andra situationer som skulle kunna betraktas som jaktbrott om en nitisk åklagare granskar saken. Hur blir det exempelvis om man åker ut och grillar korv eller fiskar och råkar hitta ett lodjurspår? Kan man jaga på det lodjuret då?

Eller om en timmerbilsförare ringer och berättar att han sett lodjursspår.

”Skapar gråzoner”

– Det skapar bara gråzoner där vanliga jägare riskerar att bli misstänkta för jaktbrott. Det ska ska vara klara och tydliga regler, som jägarkåren sedan ser till att hålla sig efter, säger Torbjörn Lövbom.

Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman på Jägreförbundet, upplever att länsstyrelsens tjänstemän hittar på regler som försvårar jakten.

– En lodjurshane har ett hemområde som är cirka 80.000 hektar stort. Ska man ge sig ut och söka den på skidor? Först säger man att jakten är till för att skydda rennäringen, sedan försvårar man för jägarna att skjuta lodjuren. Det är jättekonstigt och ger bilden av aktivistiska tjänstemän, säger Gunnar Glöersen.

Lars Wiklund är vilthandläggare på länsstyrelsen i Västernorrland och försvarar beslutet med att motorfordon är förbjudna vid jakt.

En fråga om uppsåt

– Det har provats några år i Västerbotten och det har fungerat väl. Skulle det visa sig att det inte funkar alls, så får vi vara beredda att ompröva vårt beslut, säger Lars Wiklund.

Han pekar på att det är det är åtta djur som ska skjutas under jakttiden, som är från 1 mars till 15 april.

– Vi tror att det kommer att gå bra utan användning av motorfordon, säger Lars Wiklund.

Blir det inte en väldigt gråzon, om en jägare exempelvis tar bilen till postlådan och hittar lodjursspår?
– Det är tillåtet om syftet inte var att söka spår. Det samma sak som vi älgjakt, om du åker bil och ser en älg, så kan du åka och parkera bilen och smyger till platsen. Det har prövats rättsligt och då har du inte uppsåtligen använt bilen för att söka efter djur, säger Lars Wiklund.

Skrattar

Michael Schneider, rovdjursansvarig tjänsteman vid länsstyrelsen i Västerbotten, försvarar också beslutet att jägare inte får ta hjälp av motorfordon vid spårsökning.

Jaktjournalens utsände frågar honom om det är tänkt att en jägare som vill söka efter en lodjurshane ska ta skidorna och leta på 80.000 hektar. Michael Schneider skrattar när han får frågan.

– Uppenbarligen finns det jägare som hittar lodjuren. Erfarna jägare vet var de brukar rör sig och söker där, säger Michael Schneider.