Jaktnyheter

Uppdaterad: Skadskjuten varg avlivas inte av länsstyrelsen

Vargen som skadsköts i Linghed den 29 april är tillbaka i området. En varg som haltar kraftigt på ett framben har observerats flera gånger. Karta: Länsstyrelsen Dalarna
En varg som haltar kraftigt på ett framben har dykt upp i trakterna kring Linghed i Dalarna. Spillningsprover visar att den varg som skadsköts vid en skyddsjakt den 29 april är tillbaka i området. Länsstyrelsen kommer inte att avliva vargen.
– Vargen haltar på höger framben och vi har hittat spillningsprover som visar att den skadskjutna vargen är tillbaka i Linghed, Klockarnäs och Övertänger, säger länsstyrelsens besiktningsman, Bert Eriksson. Länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakt på en varg som börjat röra sig i bebyggelsen i Linghed. Den 29 april sköt en skyddsjägare ett skott mot en varg som tecknade för träff. Den försvann från skottplatsen men kvarlämnade både benbitar och vävnad.

”Bedömer att benet är av”

Flera eftersöksekipage försökte hitta vargen men sökandena förblev resultatlösa. En teori i maj var att vargen gått undan och dött, men nu visar det sig alltså att den lever och är tillbaka i området. Den är filmad och fotograferad. – Den är rejält halt på ett framben, säger en jägare som såg vargen i en fårhage och som Jaktjournalen talat med. Jaktjournalen har även talat med en privatperson som både observerat och filmat den skadade vargen i Linghed. – Den stödjer inte alls på ett framben. Jag bedömer att benet är av. Jag har pratat med jägare men de säger att de inte vågar skjuta den – de vill inte riskera problem. Det innebär att vargen sannolikt måste livnära sig på katter och annat den får tag i. Det är tråkigt, säger mannen.

Länsstyrelsen ingriper inte

Marie Edvall är handläggare på länsstyrelsen i Dalarna. Kommer ni att avliva den haltande vargen? – Av vilken anledning skulle vi avliva den? svarar Marie Edvall. För att förkorta lidandet. – Det kan alla människor göra i enlighet med paragraf 40 C i jaktförordningen. Vi har inte sett vargen och kan bedöma vilket skick den är i. Är man orolig för sin egen säkerhet med anledning av den här vargen så är det polisen man ska kontakta, svarar Marie Edvall. Så här står det i paragraf 40C i jaktförordningen: ”Anträffas frilevande vilt så skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark.”

Jägare tvekar

Problemet är dock att många jägare tvekar att använda sig av paragrafen. – Om någon kommer på att vargen skulle kunna linka vidare på tre ben, så kan polis och åklagare påstå att man begått ett jaktbrott, säger en jägare i Linghedstrakten. Det har hänt vid minst två tillfällen att länsstyrelser i Sverige avlivat skadade vargar. Det hände i Västmanland för 10-15 år sedan efter att en privatperson sett en varg som inte kunde stödja alls på ett av frambenen. Polis och eftersöksjägare spårade upp vargen och sköt den. Det hände också i december 2019 i Älvkarleby, där personal vid länsstyrelsen i Uppsala län avlivade en varg som knappt kunde gå på bakbenen.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21
Nedan ett filmklipp på den haltande vargen, taget av en privatperson:
Kommer Linghedsvargen att flyta upp i myrhålet där hund tappade spåret?
Det var Linghedsvargen som träffades av ett skott
Eftersöket på Linghedsvargen fortsätter
Linghedsvargen påskjuten – eftersök pågår
Inga löshundar i vargjakten i Linghed – ”bara vid eftersök”
Linghedsvargen nära fällas på söndagskvällen
Jaktledaren berättar: Så ska Linghedsvargen fällas