Jaktnyheter

Skabbvarg i Gnesta befrias från sitt lidande

Skabb kan angripa varg så hårt att den tappar i stort sett all päls och förlorar sin naturliga skygghet. Arkivbild: MIkael Moilanen
Södermanland (JJ) Länsstyrelsen i Södermanland inleder på eget initiativ skyddsjakt på en skabbangripen varg i trakterna av Gnesta. Det skiljer sig från länsstyrelse till länsstyrelse när det gäller vem som ska förkorta ett skadat eller sjukt djurs lidande.
Svensk Jakt berättar att den svårt skabbangripna vargen förlorat sin normala skygghet och rör sig bland bostadshus. Länsstyrelserna i Sverige har resonerat olika kring skadade vargar. I flera fall har beslutande tjänstemän hänvisat till att jägare kan avliva skadade och sjuka djur på eget initiativ. ”Anträffas frilevande vilt så skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark”, står det i jaktförordningen. I fallet med skabbvargen i Gnesta skriver länsstyrelsen att vargen inte bedöms kunna tillfriskna. Myndigheten vill att den skjuts i skyddsjakt.

Varg utan baktass

Det samma torde ha gällt den varg som 2015 upptäcktes i trakterna av Gislaved, att den inte kunde tillfriskna. Den saknade helt vänster baktass och filmades när den sökte mat på en rävåtel. I det fallet ansåg länsstyrelsens personal inte att vargen kunde befrias från sitt lidande genom skyddsjakt. Myndigheten hänvisade till alla jägares möjlighet att skjuta vargen om den bedömdes vara svårt skadad.

Polisen ingrep i Västmanland

Utanför Västerås i Västmanland var det polisen som ingrep när en varg sågs linka över en åker. Den kunde inte använda en av framtassarna alls, eftersom benet var av. Ingen jägare vågade ingripa och polisen valde att sätta ihop ett skyddsjaktslag och avliva den i enlighet med Polislagen.

”Många jägare tvekar”

Förre rovdjursansvarige vid länsstyrelsen i Värmland, Lars Furuholm, har satt fingret på problematiken i ett blogginlägg. ”Jägaretiken säger att svårt skadade djur avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt…/…/Skytten blir alltid föremål för polisutredning om grovt jaktbrott när det gäller fredat vilt. Detta gör att många jägare tvekar med att skjuta en skabbangripen varg, något som är förståeligt men som är till men för det lidande djuret”, skriver Lars Furuholm i bloggen. I fallet med skabbvargen i Gnesta finns dock ytterligare en omständighet. Enligt Svensk Jakt avlivas vargen eftersom länsstyrelsens personal inte vill att den ska kunna smitta andra vargar med skabb.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21