Jaktnyheter

”Ska det flyttas varg, så ska de flyttas från Västmanland”

Claes Johansson, jägarintressets representant i viltförvaltningsdelegationen i Västmanland, säger nej till flyttvargar till länet och är nöjd med enigheten i delegationen. Foto: Gettyimages och privat, montage

Viltvårdsdelegationen i Västmanland säger nej till att flytta vargar till länet.
- Det finns ingen avvikande uppfattning i delegationen - vi har för mycket varg, säger Claes Johansson, jägarintressets representant i viltförvaltningsdelegationen.

"}}

Länsstyrelserna i varglänen har ombetts peka ut platser där vargar kan sättas ut när de sövts och flyttats från renskötselområdet i norr.

– Ska man följa riksdagens beslut, så ska vargarna gallras ut i områdena där det är tätast av dem. Men det är det ju ingen som bryr sig om. Ska det flyttas varg, så ska de flyttas från Västmanland, säger Claes Johansson, jägareförbundare från Köping som är jägarintressets ordinarie ledamot i viltförvaltningsdelegationen i Västmanland.

Uppfattar enighet

Han uppfattar att delegationen är helt enig. Inte ens naturvårdsintressets representanter vill att vargar ska flyttas till länet.

– Det kanske finns lite sunt förnuft där också. De har väl insett att det går fel i de flesta fall då vargar flyttas – att de går hem igen och bara kostar pengar i onödan, säger Claes Johansson.

Jaktjournalen har talat med Daniel Mallwits, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen, och han har också uppfattat att viltförvaltningsdelegationen är enig kring ett nej till flyttvargar.

Anna Malmström är ordförande i Naturskyddsföreningen i Västmanland och naturvårdsintressets ledamot i viltförvaltningsdelegationen. Hon bekräftar för Jaktjournalen att hon inte vill att vargar ska flyttas till Västmanland.

– Ja, det stämmer. Men det är en lång historia, som jag inte hinner dra just nu, eftersom jag sitter på jobbet, säger Anna Malmström.

Beröm till länsstyrelsen

Claes Johansson har suttit i viltförvaltningsdelegationen ända sedan den startades. Han tycker att länsstyrelsens personal agerat föredömligt i ärendet med flyttvargar.

– De räknade upp kriterier för utsättning – att det ska vara statligt ägda marker, att jakträtten inte är upplåten till någon och att det inte ska finnas speciellt mycket varg där man sätter ut dem. Det tycker jag är bra och det måste jag ge länsstyrelsen beröm för, säger Claes Johansson.