Jaktnyheter

SJF ansöker om flerårigt organisationsbidrag

Svenska Jägareförbundet ansöker om 155 kronor per jaktkortslösare i organisationsbidrag, för år 2022. Foto: Josefine Julén

Svenska Jägareförbundet, SJF, ansöker om ett treårigt organisationsbidrag. För år 2022 handlar det om närmare 45 miljoner kronor, cirka 155 kronor per jaktkortslösare.

"}}

Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 haft det allmänna uppdraget att leda och organisera delar av den praktiska jakten och viltvården, genom ett bidrag ur Viltvårdsfonden. Men efter att regeringen i början av året beslutade att viltövervakning, organisering och utbildning av trafikeftersöksekipage och klövviltsförvaltning ska upphandlas av Naturvårdsverket är det inte längre självklart.

SJF skriver i sin tilläggsansökan att ett treårigt organisationsbidrag ska säkerställa en rikstäckande kompetensstark organisation.

Baserat på jaktkortslösare

Svenska Jägareförbundet ansöker om 44,95 miljoner kronor (155 kr x 290 000 jaktkortslösare) för år 2022.

För år 2023 och 2024 ansöker förbundet om ett organisationsbidrag om 150 kr x antalet jakkortslösare utgående från det närmast föregående jaktåret. År 2022 ytterligare fem kronor per erlagd viltvårdsavgift för att säkerställa genomförande av yrkesmässig utbildning till vildmästare vid Öster Malma. Förbundet har under året ansökt om stöd via myndigheten för yrkeshögskola, men kommer inte få något stöd under 2022.

Svenska Jägareförbundet skriver att det är av största vikt att beslut om det treåriga organisationsbidraget tas tidigt (september) under hösten 2021 för att säkerställa kontinuitet, personalkompetens och minska osäkerhet i svensk viltförvaltning.

Förbundet föreslår också att organisationsbidraget kallas ”jakt- och viltvårdsbidraget” för att tydliggöra innehåll och förbundets särställning.