Jaktnyheter

Senaste vargnytt: Stora problem med varg på flera håll i landet

Här har vi sammanställt några av de senaste nyheterna om vargläget i landet. Foto: Gettyimages
Vargen fortsätter skapa stora problem och merarbete för djurägare runt om i landet. I södra landsändan pågår skyddsjakt i tre län på fårdräpande vargar, och i Gävleborg strider ortsbor i Lingbo för att få skyddsjakt på närgångna vargar som bland annat dödat får och lamadjur.
En vargtik från Tönsenreviret i Gävleborg misstänks ligga bakom minst tio attacker mot fårbesättningar i länen Örebro, Jönköping, Västra Götaland, Skåne och senast Kronoberg. I Skåne har skyddsjakten nu förlängts till den 6 oktober. I Kronoberg har länsstyrelsen fattat beslut om skyddsjakt till den 9 oktober. – Vi har ingen observation sedan den 23 september, då vi fick in en bild på en varg från en åtelkamera två mil norr om Kristianstad, säger vilthandläggare Tom Espgård till Jaktjournalen. *** Förvaltningsrätten i Luleå har beslutat att skyddsjakten mot en varg får fortsätta i trakterna av halländska Veddige, där 59 får dödats vid fyra attacker. Föreningen Jaktkritikerna lyckades stoppa jakten tillfälligt, så kallad inhibition, men sedan gav Förvaltnigsrätten klartecken till fortsatt skyddsjakt. Vice ordföranden Jaktkritikerna, Margareta Sturemyr, säger till pappersupplagan av Hallands Nyheter att föreningen arbetar för att EU-domstolen ska öka skyddet av de svenska vargarna. – Vargen får inte vara på renbetesmarkerna i norra Sverige, men däremot i Mellan- och Sydsverige där människorna finns och där riskerna för attacker mot tamdjur är större. Vi anser att vargen borde få finnas i norr, säger Sturemyr till Hallands Nyheter. Tidningen citerar ett stycke ur en överklagan av skyddsjakten, som Jaktkritikerna skickat in till Förvaltningsdomstolen: ”Länsstyrelser har också att betänka att de krafter som generellt har intresse av att döda rovdjur gynnas av kampanjer som dessa skyddsjakter och att demoniseringen av vargen får fortsätta kritiklöst i pressen”. *** De fyra lamadjur som nyligen dödades av varg i byn Håkanbo i Gävleborg, blev dräpta av en hanvarg från reviret Sjösveden 3 och inte Tönsrenreviret. – Vi vet att det finns en tik från Ryssjöreviret i området. Det kan vara fråga om en ny parbildning, säger Sone Persson, besiktningsman på länsstyrelsen i Gävleborg. Det skulle i så fall innebära ännu fler vargar i ett redan hårt belastat område. – Vi har inga spårningsinventeringar eller säkra uppgifter om antal vargar i reviret Tönsen, men enligt uppgifter från allmänheten har det setts tio vargar samtidigt i början av augusti i byn Hellbo, säger Sone Persson. Ortsbor i Lingbo har ansökt om skyddsjakt, på grund av attacker mot tamdjursbesättningar och närgångna vargar. Länsstyrelsen har sagt nej och fått rätt i Förvaltningsrätten när bybor överklagat. Nu har länsstyrelsen fått en ny ansökan om skyddsjakt. – De skriver i sin ansökan att vargar rör sig oskyggt ellan hus och gårdar och har dödat får och lamor, och att det känns otryggt att ha barnen ute, säger länsstyrelsens handläggare Marielle Cambromero till Jaktjournalen.