Jaktnyheter

Seger i högsta instans för jaktskyttebana

Verksamheten får fortsätta som tidigare på jaktskyttebanan i Bräkne-Hoby. Arkivbild: Gettyimages

Jaktskytteklubben i Bräkne-Hoby i Ronneby vinner en segsliten tvist mot klagande grannar. Mark- och miljööverdomstolen finner ingen anledning ta att upp grannarnas klagomål till prövning.

"}}

Blekinge läns tidning rapporterar i sin pappersupplaga om jaktskytteklubben i Bräkne-Hoby som har totalt fyra skjutbanor.

Grannar har klagat många år och klubben har vidtagit åtgärder, bland annat byggt ljudvall och riktat om lerduvekastare.

Reglerna säger att bullret från banan får vara max 70-75 decibel, att tillåtna skjuttider ska annonseras på klubbens hemsida samt att det ska vara två skjutfria veckor sommartid.

Prövas inte

Grannarna har anfört att bullret överstiger gränsvärdet och krävt nya mätningar – alternativt att skjutbanan flyttas.

Länsstyrelsens har svarat att skytteverksamheten funnits i området i många år och att bullernivåerna bedöms ligga under föreskrivna riktvärden.

De klagande nöjde sig inte med det utan drev ärendet till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, men domstolen har nu bestämt sig för att inte pröva ärendet.

Därmed får verksamheten fortsätta som förut på skjutbanan.