Jaktnyheter

SD-riksdagsman trycker på om ny viltmyndighet

Nästa vecka ska landsbygdsminister Peter Kullgren svara på SD-riksdagsmannen Runar Filpers fråga om ny viltmyndighet. Foto: Gettyimages

Sverigedemokratiske riksdagsledamoten Runar Fillper påminner om vikten av en ny viltmyndighet. Nu vill Filper veta vad ansvarig minister tycker och är beredd att göra i saken.

Runar Filper har ställt en fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) om den nya viltmyndighet som riksdagen tagit ställning för. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till den förra regeringen, att en ny viltmyndighet ska inrättas.

”Men det demokratiskt fattade beslutet har sedan dess legat i en utredninghög utan åtgärd”, skriver Runar Filper i sin fråga till ministern.

Det är ett missnöje med Naturvårdsverkets sätt att hantera exempelvis viltförvaltning som lett till planerna på ny viltmyndighet.

Runar Filper finner det glädjande att nuvarande regering tillsatte en utredning om myndigheten. Men nu vill Runar Filper veta närmare vad Peter Kullgren tänker om den nya myndigheten.

”Hur ser ministern och regeringen på placeringen av en nyinrättad jakt- och viltmyndighet, och vilka initiativ är ministern beredd att ta i fråga om detta?”, frågar Filper.

Landsbygdsminister Peter Kullgren kommer att besvara frågan kommande vecka.