Jaktnyheter

SCA: ”Vi vill ha dialog med älgjägarna”

Dialog och morötter i form av lägre fällavgifter är snarare det som präglar skogsbolaget SCA när det gäller hur älgjägarna behandlas om avskjutningen är för låg, hävdar en talesperson för SCA, efter kritiken från Jägareförbundet. Foto: Gettyimages

(UPPDATERAD) Björn Lyngfelt, talesperson för skogsbolaget SCA, tycker inte att kritiken från Jägareförbundets Björn Sundgren stämmer när det gäller att älgjägare kan sparkas ut om de inte uppfyller avskjutningsmålen.
– Vi jagar inte jägarna. Vi behöver dem för att de ska reglera viltstammarna, säger Björn Lyngfelt.

"}}

Enligt Björn Sundgren, funktionsansvarig för jakt och viltförvaltning hos Jägareförbundet är SCA ett av de skogsbolag som hotar älgjägare med att de kan sägas upp från jaktmarken om kvoterna inte fylls.

Talespersonen Björn Lyngfelt på SCA kommenterar att är det ”inte så många fall” där jägare slängts ut från jaktmarken för att de fällt för få älgar.

”Vid behov har vi en dialog”

– Det är många områden där det ser bättre ut och är glesare med skador. Men vid behov är det en dialog om viltskador för att hitta lösningar. Att jägare byts ut stämmer inte generellt sett. Dialogen kan handla om att det blir rabatter på fällavgifterna för att påverka avskjutningen, säger Björn Lyngfelt på SCA.

Han tycker inte heller att stämmer att även SCA börjat lägga över jaktupplåtelserna på individuella jaktkort istället för att ha jaktlag som arrenderar jakten.

”Vi har båda upplåtelseformerna”

– Vid behov är det en dialog om viltskador för att hitta lösningar. Att jägare byts ut stämmer inte generellt sett, säger Björn Lyngfelt på skogsbolaget SCA.

– Det är inget som skett systematiskt. Vi har båda upplåtelseformerna. Men det är snarare så att antalet arrenden har ökat.

Björn Lyngfelt håller inte med om beskrivningen att SCA är ett av de skogsbolag som i Norrbotten gått in för att gå till länsstyrelsen och begära att viltvårdsområden blir upplösta om älgavskjutningen är för dålig.

”Handlade inte om enskilda jaktlag”

– Men det har begärts upplösning av ett viltvårdsområde i Västernorrland. Men att det inte fungerat där under en längre tid handlade inte om att enskilda jaktlag inte skött sig. En upplösning av viltvårdsområdet behöver inte heller innebära att deras älgjakt försvinner, kommenterar Björn Lyngfelt.

Jaktjournalen har även försökt få Holmen skog att bemöta kritiken.

– Vi avböjer att kommentera, meddelar regionchefen Mathias Westerlund.