Jaktnyheter

Sändarförsedda mårdhundar släpps ut i södra och mellersta Sverige

Nytt projekt ska utrota mårdar i finska skärgården. Foto: Mårdhundsprojektet.
Hittills har inga mårdhundsobservationer i Syd- och Mellansverige visat sig stämma, men Mårdhundsprojektet vill ändå ha kontroll över situationen. Därför släpper de ut några få sändarförsedda mårdhundar som kan tänkas leta upp mårdhundar som inte fastnat på åtelkamerabilder.
Projektet tar årligen emot hundratals tips och observationer om misstänkta mårdhundar i Syd- och Mellansverige. Dock har det aldrig gått att bekräfta en individ av arten längre söderut än Mjällom, Västernorrlands län där en individ togs i fälla 2010. Det är det sydligaste fyndet och i Västerbotten har bara ett 20-tal djur dokumenterats. Den absoluta majoriteten av de flera hundratals djur som projektet har avlivat har infångats i Norrbotten och då främst i Tornedalsområdet, meddelar Mårdhundsprojektet i ett pressmeddelande. – När det gäller eventuella förekomster av mårdhund i Syd- och Mellansverige känner vi oss i dagsläget trygga i att en mårdhund inte kan röra sig genom de södra delarna av landet utan att bli fångad på bild av någon av de cirka 100 000 viltkameror som sitter utsatta i naturen, främst i områden med vildsvin. Mårdhundarna lockas nämligen av fodret på vildsvinsåtlarna, säger P-A Åhlén.

Två syften

Det finns två målsättningar med de utsläppta sändarförsedda mårdhundarna. Dels kan de tänkas hitta en mårdhundspartner som vare sig mårdhundsprojektet eller allmänheten tidigare känt till och dels kommer de visa om jägarnas åtelkameror effektivt fångar upp mårdhundsnärvaron. – Vi vill att vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och då är det viktigt att testa åtelkameraskyddet på riktigt. Jag tror inte en mårdhund kan vandra genom Syd- och Mellansverige utan att hamna på bild. Nu kommer vi se om jag har rätt, säger P-A Åhlén. Djuren som släppts är steriliserade, avmaskade, behandlade mot fästingar och försedda med ett halsband med gps-sändare. Jägarna uppmanas skicka viltkamerabilder med misstänkta mårdhundar till tipsaframmandearter@jagareforbundet.se. Med hjälp av djurens positioner via deras sändare kan projektet se vilket djur som fångats på bild även om sändaren inte syns när vi jämför viltkamerans och djurets position. För mer info kontakta Mårdhundsprojektet på: P-A.Ahlen@jagareforbundet.se