Jaktreportage

Samverkan – Framgångsrecept för effektiv rovdjursjakt

Råndalens jaktlag har vid flera tillfällen utnyttjat möjligheten att få tillgång till organisationens björnhundar. Dock är bilden inte enbart på jaktlagsmedlemmar.
I runda tal 55 björnar och 25 lodjur är skjutna i Holmens organisation runt Sveg de senaste åren. Enkla saker som samarbete och fungerande hundar ligger till grund för det goda resultatet. Organisationen lämnar inget åt slumpen och har nu växt ur sin kostym.
Anders Lindkvist är chef i skogsbolaget Holmens distrikt i Sveg. Han är även den centrala punkten och den som håller ihop jaktorganisationen i området. Anders berättar lite om hur Holmen och jaktlagen runt Sveg har gjort för att få till en väl fungerande rovdjursjakt. – Först och främst ska inte jag på något sätt ta åt mig äran. Det är jaktlagen runtom som gjort detta möjligt, men visst har jag lagt ner timmar och själ på att få det genomfört, men det känns enkelt när det gäller något så roligt som jakt.
Ett mindre lodjur som Anders Lindqvist sköt för två amerikanska foxhounds strax utanför Sveg.

Ett mindre lodjur som Anders Lindqvist sköt för två amerikanska foxhounds strax utanför Sveg.

Överstor lodjursstam

Några viktiga orsaker till varför denna organisation blev till var den enormt stora lodjursstammen som fanns runt Sveg kring 2005 samt den oförmåga att smidigt jaga lodjuren när nya marker och gränser hela tiden korsades. Samerna i området hade riktigt stora problem med lodjuren under den här perioden. Önskemålet var starkt från samebyarna att få hjälp att beskatta lodjuren som fritt kunde härja bland renarna eftersom samerna i Härjedalen inte har jakträtt där renen har sitt vinterbete. Nysnö var en förutsättning för jakt. Lodjuren som höll till i dalgångarna var så många att ett dygn gammal snö gjorde det omöjligt att hålla rätt på spåren.  

Inga hundar

– Jo, nog var det ett rejält kliv att ta för oss när vi skulle försöka jaga över gränserna utan att jägare var med från varje lag. Men det största problemet var att vi inte hade några hundar som fungerade på lodjur under den här tiden. Härjedalsjägarna hade inga stövare att frambringa till lodjuren. – Vi hade redan provat metoden att fara på skidor efter lon och det fungerar ibland men terrängen är krävande. Vi fick till slut tag på lite hundar och hundförare från Dalarna och resultatet lät inte vänta på sig. Förmodligen slogs ytterligare dörrar upp när effektiviteten under jakterna talade för sig själv. Fler och fler jaktlag visade intresse att få vara med, berättar Anders.  

Plotthundsklubben

Anders grubblade vidare på om inte samma upplägg skulle kunna användas även under björnjakten. Sagt och gjort, nya kontakter togs med bland annat Jörgen Korpelainen som vid tillfället var ordförande i Plotthundsklubben. Anders hade sett vad stövarna var kapabla till under lodjursjakten och hade även följt plotthundarnas framfart i björnskogen. – Jörgen ordnade så även Rasmus Boström och Håkan ”Nornäs-Håkan” Johansson, båda från norra Dalarna, kom med hösten 2006. Då sköts det direkt tre björnar för trions hundar på tre olika jakter. Jag tror att alla som var med insåg vilket lyft det blev mot den tidigare mer chansartade björnjakten. Nu gick vi ut på riktad björnjakt och det fungerade, säger Anders.
Anders Lindqvist i planerartagen inför en björnjakt, i bakgrunden ser man Holmens bastu vid kanten av Våndtjärn där en av bolagets jaktstugor finns.

Anders Lindqvist i planerartagen inför en björnjakt, i bakgrunden ser man Holmens bastu vid kanten av Våndtjärn där en av bolagets jaktstugor finns.

 

Välorganiserat

Numer är jaktorganisationen riktigt trimmad, både med hundförare och duktiga hundar. Alla jaktlag som ingår har 1–2 kontaktpersoner som av sitt jaktlag tar in synobservationer, spårtecken, spillningar, kort och gott alla tecken som kommer från lodjur och björn. Sedan kontaktar dessa personer Anders Lindkvist som i sin tur tillsammans med representanterna från jaktlaget analyserar rapporten. Om observationen verkar het så skickar Anders ut sms till alla jägare som har registrerat sig hos honom.  

Jaga på enorma ytor

Exempelvis kan du som jägare ha fem mil till själva uppslaget från din egen mark, men alla som är med i samarbetet får vara med och jaga på hela området när ett sms har gått ut. Tid och samlingsplats anges i sms:et från Anders. De som då kan och vill åker dit. Vid samlingen delas det ut kartor om det är någon som inte hittar. Dessutom finns vid varje jakttillfälle i regel en eller flera dokumenterat dugliga björnhundar eller lodjurshundar. – Det är extra roligt eftersom konceptet stöds av flera inom bolaget, inte bara av oss här i Sveg. Min chef brukar själv komma upp och vara med under några dagar varje år.
samverkan4

Respekt!

 

Predatorkort

– Sedan vintern 2012 har vi även provat att låta jägare bosatta i Härjedalens och Bergs kommun jaga räv, mård och grävling fritt inom hela distriktet inom de jaktlag som har jakttillstånd av Holmen, för att främja viltvården och de lokala jägarna. Till den här jakten skickas det inte ut några grupp-sms men den som jagar på annans mark kontaktar jaktledaren inom det område jakten ska bedrivas. Predatorjägarna registrerar sig på Holmens hemsida (www.harjedalsalg.se). Prislappen ligger på 100 kronor för jägare under 25 år och 300 kronor för de över 25 år. Initiativet är enligt Anders något som främjar både viltvården och möjligheterna för yngre att komma i gång med jakt och fångst.

Björnhundspoolen

Efterfrågan på Jaktorganisationens björnhundar har i dag blivit så stort så björnhundar och hundförare nu verkar även utanför Holmens marker i Sveg. I dag ingår jaktlag i hela södra Jämtland, Gävleborg, Ångermanland och delar av Medelpad i något som från hösten 2014 fått namnet Björnhundspoolen. Inom organisationen sköts det första året ett 20-tal björnar och flera lyckade eftersök utfördes av gruppen. Anders tror på konceptet och Björnhundspoolen ställer upp i vått och torrt.
Är ditt  jaktlaget i behov av björnhundar? Behövs det kanske eftersökshundar med förare? Har du unghund som du vill låta jaga tillsammans med en erfaren för injagningen? Ring Anders Lindqvist på 070-578 29 04. Verksamhetsområdet är cirka 25 mil runt Sveg. Ingen ersättning utgår.
 

Text och Foto: Tommy Östlund