Jaktnyheter

Sameby nekas skyddsjakt på järv

Arjeplog (JJ) Semisjaur-Njarg sameby nekas skyddsjakt på järv, trots tidigare massdöd av ren. Länsstyrelsen i Norrbotten anser att det finns för få järvar.
Under flera år har samebyn haft problem med järvrivna renar. Byn har också tidigare beviljats skyddsjakt av två järvar i november 2015 och två i januari 2016, men inte den här gången. Länsstyrelsen avslog ansökan med motiveringen att ”järvpopulationen både lokalt, regionalt och nationellt ligger under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus”. Samebyn har nu överklagat beslutet till förvaltningsrätten och pekar på de stora förluster man riskerar, såväl ekonomiskt som i form av marker man inte törs använda för bete och renarnas liv och hälsa. Men domstolen går på länsstyrelsens linje och konstaterar att järven visserligen kan orsaka svåra skador för en sameby, men att skyddsjakt inte får äventyra artens bestånd därför avslås överklagandet, rapporterar Piteå-Tidningen.