Jaktnyheter

Sälen hotar kustgäddan

Sälen hotar gäddan i Östersjöns skärgård. Foto: Gettyimages, montage

Gäddbestånden i Östersjöns skärgårdar är illa ute - framförallt på grund av säl. Nu efterlyser SLU-forskare jakt eller andra metoder som kan få stopp på sälarna.

"}}
Göran Sundblad, forskare vid SLU.

– Gäddbestånden vid kusten är i dåligt skick. Det behövs åtgärder omgående, säger Göran Sundblad, forskare vid Institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

Han framhåller att sportfiskare idag sätter tillbaka de flesta av de gäddor man fångar.

– Största uttaget av gädda i skärgården görs av säl, men också av skarv. Om man har två bestånd som ökar och en art som minskar, är det inte ormligt att man försöker balansera det lite grann, säger Göran Sundblad.

”Prolematiskt”

Ett aber är EU-förbudet mot handel med sälprodukter, som minskar intresset för säljakt.

– Prolematiskt, säger Göran Sundblad om handelsförbudet.

– Vi forskare uttalar oss ogärna om vilka förvaltningsmetoder som behövs, men får jag frågan så svarar jag, fortsätter han.

Forskarna föreslår säljakt, uppsättning av nät, som stänger sälar ute från lekvikarna, och sälskrämmor.

– De som sköter förvaltningen får välja, säger Göran Sundblad.

Diskussion om etiken

Det så kallade catch and release-fisket har populariserats de senaste årtiondena, men det höjs också kritiska röster emot metoden. Gäddan kämpar till utmattning och återsätts sedan.

– Idag är rekommendationen att sportfiskarna använder så styva spön som möjligt, för att kampen inte ska bli lång, säger Göran Sundblad.

Men det finns också forskning som kan tyda på att catch and release-metoden påverkar fiskarna mer än man hittills känt till.

– Det finns forskningsstudier som tyder på att rovfiskar ändrar sitt beteende efter att ha fångats. De verkar ha svårt att återfå sin fulla funktion i ekosystemet, eftersom de blir försiktigare. Vi kommer nog att få en diskussion om etiken i att dra upp och sätta tillbaka fiskar, säger Göran Sundblad.

Här finns hela pressmeddelandet om gäddans situationen i skärgården.