Jaktnyheter

Så vill Rovdjursföreningen inskränka jakten i Sverige

Rovdjursföreningen vill att löshundsjakt på stora rovdjur förbjuds. Bild: Gettyimages, montage
Stopp för löshundsjakt på de stora rovdjuren. Stopp för jakt på stora älgtjurar. Stopp för jakt på skogshare. Det är några av kraven från Svenska Rovdjursföreningen i remissrundan gällande nya jakttider i Sverige.
Naturvårdsverket har förslagit nya jakttider och ärendet kommenteras nu från alla remissinstanser. Häromdagen skickade Svenska Rovdjursföreningen in sitt remissvar – där föreningen rasar över att Naturvårdsverket föreslår mer jakt och utökade jakttider. Yttrandet kan läsas i sin helhet här. ”Det skiner allt för tydligt igenom att förslaget är en produkt av jägare för jägarintressen/…/Här har skett en markant attitydförändring hos Naturvårdsverket de sista 10 åren, mer inriktad på jakt och mindre på naturvård, skriver Rovdjursföreningen. Deras förslag är istället att Sverige ska satsa på naturturism, vilken Rovdjursföreningen hävdar kan ge ”exportinäkter på 30 miljarder kronor per år.” ”Under senare år växer också svensk naturturism som får en allt större lokal betydelse för nya jobb och företag på landsbygden. En industri som ger exportintäkter i mångmiljardklassen. Naturturismföretagen uppskattar de årliga exportintäkterna till mer än 30 Miljarder per år. Intäkter som riskeras med en omfattande jakt”, skriver Rovdjursföreningen i sitt remissvar.

”Jaktreservat”

Rovdjursföreningen målar upp en bild av att jakt och jägare är stressande för både vilt och människor som bara vill njuta av naturen, och påstår att konflikten mellan de som bara vill vistas i naturen och jägarna blir allt mer uppenbar. ”Allemansrätten gäller i vårt land även om Naturvårdsverk idag inte längre verkar vilja kännas vid den. Vi är 10 miljoner människor i landet och det är ca 260 000 svenskar som betalar viltvårdsavgift – 2,6 % av befolkningen. Därutöver är det ca 30 000 utländska jägare som löser jaktkort. 97 procent av befolkningen är inte aktiva jägare, men har samma rätt att vistas i vår gemensamma natur med stöd av allemansrätten. Nu förefaller det som Naturvårdsverket verkar för att Sverige ska bli ett jaktreservat också för utländska jägare. Tio procent av de som löser viltvårdsavgift idag är utländska jägare, som erbjuds delta i dyra jaktevent, där intäkterna hanteras på en mörk gråskala”, skriver Rovdjursföreningen.

Vill ha stopp för löshund

Rovdjursföreningen motsätter sig löshundsjakt på de stora rovdjuren. ”Rovdjursföreningen kräver en konsekvensanalys av jakt och jaktträning med lös hund framförallt i aspekten av att jägarorganisationerna vill göra det till ett världsarv. Vill Sverige som land stå bakom en jaktmetod som innebär lidande för både viltet och hundar bara för att det är en tradition”, skriver Rovdjursföreningen. Den kräver stopp för jakt på skogshare och minskad jakt på fälthare. Föreningen vill också att det ska införas stopp i jakten på stora älgtjurar, för att stärka älgstammen. Dessutom ska det vara förbjudet att gräsänder, rapphöns, fasaner, och harar födds upp för utsättning och jakt, anser Rovdjursföreningen.

Ekonomisk press på drabbade

När det gäller djurägare som råkar ut för rovdjursattacker vill Rovdjursföreningen att staten sätter ekonomisk press på de drabbade. ”Föreningen föreslår att näringarna ges omställningsbidrag, som därefter succesivt minskar till noll, för att med morot och piska förändra driftsformer så att det finns plats även för de vilda djuren”, skriver Rovdjursföreningen. Remissyttrandet genomsyras av ett missnöje med att Naturvårdsverket inte lyssnat tillräckligt på Rovdjursföreningen i sitt förslag till nya jakttider. ”Rovdjursföreningen har på inget sätt känt sig delaktig i utformningen av förslagen till jakttidsändringar inklusive hundanvändning. Vi tar oss dock friheten eller kanske snarare rättigheten, att skriftligen framföra allvarlig kritik till många av Naturvårdsverkets förslag”, skriver Rovdjursföreningen.