Jaktnyheter

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Regering vill att vapenutredningen tittar på möjligheten att utvidga vapengarderoben med möjlighet till fler vapen. Foto: Gettyimages
Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.
Paritets hållning till vapenlagstiftningen meddelas av Moderaterna via ett pressmeddelande på Cision Wire Sweden. Bakgrunden är att EU:s nya vapendirektiv ska införas i Sverige och i det betänkande som lagts av regeringen särskilde utredare, Kazimir Åberg, föreslås en rad förändringar. Dessa säger Moderaterna nej till.

Samma nivå som EU

”Vi vill istället lägga oss på den nivå som anges i EU:s direktiv – dvs. att endast förvärv av vissa magasin med hög kapacitet regleras, och att det sker på ett ändamålsenligt sätt enligt direktivets minimikrav, skriver Moderaterna i sitt pressmeddelande. Partiet säger också nej till att avfyrningsmekanismer ska bli licenspliktiga men välkomnar förslaget om licensfria ljuddämpare. ”Vi vill att Sverige ska erkänna det europeiska ”vapenpasset” för att underlätta för jägare och skyttar att på ett säkert sätt kunna resa med sina vapen”, skriver Moderaterna. De vill också att jägare som jagar långt ifrån sina hemtrakter ska kunna förvara vapen hos andra personer som har vapenlicens. Ett annat förslag är att det ska bli tillåtet att inneha fler vapen.

Uppdatering av vapenlistor

Dessutom vill partiet satsa fem miljoner kronor på Polisen för att handläggningstiderna för vapenlicenser ska bli kortare. ”Moderaterna vill se över hur ansvariga myndigheter snabbare ska kunna uppdatera aktuella vapenlistor. I takt med att nya vapen kommer in på marknaden, måste även ansvariga myndigheter kunna följa med i tempot”, skriver partiets företrädare. De vänder sig också emot förslag om att vissa halvautomatiska sportskyttegevär ska ha femåriga licenser, liksom att vissa sportskyttegevär kan komma att klassas som krigsmateriel. ”Endast de begränsningar som tydligt uppställs i EU:s vapendirektiv ska införas”, anser Moderaterna.